Menü

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Enstitü Hakkında

Lisansüstü eğitim, dört yıllık lisans eğitiminin devamında öğrencilere bilimsel olarak uzmanlık ve yetkinlik kazandırmayı amaçlar.

Bilgiyi üreten, yayan, bilimsel yenilik ve teknolojik gelişmeler sağlayan, aynı zamanda yüksek niteliklere sahip araştırmacı insan gücünün yetiştirilmesinde büyük önemi olan lisansüstü eğitimin, bilim adamı yetiştirme ve ulusal bilim politikaların hayata geçirilmesinde stratejik önemi bulunmaktadır.

Ülkemizde üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve özel sektörün ihtiyacı olan nitelikli ve tam zamanlı araştırmacı sayısının artması gerektiği görülmektedir. Araştırmacı sayısının istenen seviyelere ulaşılması için yaklaşık 400.000 öğrenci sayısı ile yükseköğretimde %5’lik orana sahip olan lisansüstü öğrencisi sayısının, artması gerekliliği ifade edilmekle birlikte, yükseköğretim Kurumlarına önemli görev düşmektedir.

Bu kapsamda Atlas Üniversitesi olarak, bilimin ışığında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalarla, toplum ve insanlık yararına geçerli ve kullanılabilir bilgiyi üretmek ve yaymak olarak misyonumuzda da açıkça ifade ettiğimiz üzere, araştırmanın merkezi olarak gördüğümüz Lisansüstü Eğitimi öncelemekteyiz.

2020-2021 eğitim öğretim yılında lisans eğitimiyle birlikte başlattığımız “Lisansüstü Eğitimi Enstitüsü” çatısı altında kısa bir süre içerisinde Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında geniş bir yelpazeye yayma çabası ve gayreti içerisindeyiz.

Üniversitemizin tecrübeli akademik kadrosunun bilimsel danışmanlığında, teknolojik laboratuvarlarda kendini geliştirmek ve uzmanlaşmak isteyen bilimsel meraka sahip bilim insanı adaylarını Atlas Bilimsel Araştırma Grupları içerisinde görmekten memnuniyet duyarız.