Menü

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Görsel İletişim Tasarımı bölümümüz, görsel anlatımın gücünü keşfetme ve iletişimde etkili bir şekilde kullanma becerisi kazandırmaktadır. Grafik tasarımın yanı sıra reklam, medya ve dijital iletişim gibi alanlarda geniş bir perspektif sunmaktayız. Öğrenciler, çağın gereksinimlerine uygun olarak dijital platformlarda etkili iletişim stratejileri geliştirmeyi öğrenirler.

Bölüm Hakkında

Öğrenciler hem klasik tasarım prensiplerini hem de dijital teknolojileri kullanarak modern iletişim araçlarını etkili bir şekilde kullanma yeteneği kazanırken renk, tipografi, kompozisyon gibi temel tasarım unsurlarını öğrenirken, aynı zamanda dijital medya araçlarını ustalıkla kullanarak yaratıcı projeler üretirler.

Sadece teknik becerileri değil aynı zamanda empati ve duyarlılık gibi insan odaklı yetkinlikleri de kazandıran görsel iletişim tasarımı öğrencileri iletişim projelerinde hedef kitlelerinin ihtiyaçlarını anlama ve onların duygularına hitap etme becerisi geliştirirler. Bu sayede, mezunlar sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda insanlar arasında anlamlı bağlar kurabilen iletişim uzmanları olarak da tanınırlar.

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi
Arş. Görevlisi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi