Menü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İstanbul Atlas Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü; görsel algıya dayalı, yaratıcı ve yaşanabilir iç mekânlar tasarlayan, estetik ve fonksiyonu birleştirici çözümler sunan, kullanıcıya yaşam kalitesini arttırıcı çağdaş iç mekânlar hazırlayan ve yakın çevre tasarımını oluşturabilen “İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı” yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölüm Hakkında

Programın gerektirdiği yeterlilikler nelerdir?

Atlas Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü tercih edecek adayların, şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, sabırlı güncel çalışmaları takip eden, çağın sosyal ve kültürel tercihlerini inceleyen kişiler olması başarılarını arttıracaktır.

Program öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

İnsanın psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamasının kuramsal temelini inşa eden proje derslerinde, teknik ve teorik derslerde elde edilen bilgilerin uygulanması esastır. Eğitimin ilk yılında tasarım metotları, mekân kavramı ve analizi, iç mimari anlatım-iletim tekniklerine giriş yapılırken ikinci yıldan itibaren yapı bilgisi, taşıyıcı sitem bilgisi, malzeme bilgisi, akustik, aydınlatma ve çevre tasarımı gibi derslerle kuramsal bilgilere ağırlık verilecektir. Üçüncü yıldan itibaren restorasyon, tesisat-havalandırma, donatı tasarımı ve çevre tasarımı konusunda uygulamalı çalışmalar önemli yer tutacaktır. Son yılda ise öğrenilen kuramsal bilgilerin pratiğe dönüştürüldüğü bitirme projesi çalıştırılırken engellilere tasarım, rölöve, iş hukuku ve yapı keşfi hakkında da bilgi verilecektir.

Bölümümüz; topluma çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği önemseyen, sorumluluk alan, araştırmacı, aynı zamanda bilimsel, sanatsal ve düşünsel boyutları meslek pratiğine dönüştürebilen iç mimar ve çevre tasarımcıları kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında “sürdürülebilir tasarım” kavramını sadece mekânsal tasarım, ürün ve malzeme için değil tüm tasarım, üretim ve uygulama süreçlerinde kullanabilecek donanımda olmaları hedeflenmektedir.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Mezunlarımız, iç mekân tasarımı ve inşaat sektörü başta olmak üzere mobilya, endüstriyel tasarım gibi önemli alanlarda rahatlıkla iş bulabilmekte; inşaat, yapı ve mimarlık şirketlerinde de iç mimar olarak çalışabilmektedir.

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başkanı

TEL:

1315 (Dahili)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1301 (Dahili)
Doç. Dr.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1301 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1301 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1301 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi

Emel BAŞARIK AYTEKİN

Diğer Kurumlardan Ders Veren Öğretim Üyesi

TEL:

1301 (Dahili)
Arş. Görevlisi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi

TEL:

1313 (Dahili)
Prof. Dr.

Cem DOĞAN

Diğer Kurumlardan Ders Veren Öğretim Üyesi

TEL:

1301 (Dahili)
Doç. Dr.

İldem AYTAR SEVER

Diğer Kurumlardan Ders Veren Öğretim Üyesi

TEL:

1301 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi

Mesut DURAL

Diğer Kurumlardan Ders Veren Öğretim Üyesi

TEL:

1301 (Dahili)
Doç. Dr.

Damla ALTUNCU

Diğer Kurumlardan Ders Veren Öğretim Üyesi

TEL:

1301 (Dahili)
Arş. Görevlisi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi

TEL:

1301 (Dahili)