Kalite Güvence Sistemi

Öncelikle kalite yönetiminin gelişmesi, kalite kültürünün geliştirilmesine bağlı olduğu bilinmektedir. Üniversitelerde kalite yönetimi, kurum içerisindeki tüm sistemin gerekli işleyiş ve bilgi döngüsünü doğru biçimde organize etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Atlas Üniversitesi olarak günümüz kalite yönetim sistemlerine uyum sağlamak amacıyla;

¬ Kurumsal işleyişin tanımlanması,
¬ Sistemin kontrolü için alt sistemlerin oluşturulması,
¬ Her düzeyde işleyişin performans kriterlerine göre denetimi,
¬ Performansı geliştirmeye yönelik yapılanmalar,
¬ Eğitim-öğretimin ve araştırma faaliyetlerinin sürekli değişim anlayışı içerisinde yürütülmesi ve
¬ Tüm idari yapının, eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını destekler nitelikte olması yönünde çalışmalara başlamış bulunmaktayız.

Toplam Kalite Yönetim sisteminin; “Paydaşların gereksinimlerini karşılamak amacıyla, ürün veya hizmet sonu kalite konularından çok, süreç içerisinde oluşabilecek problemleri, takım çalışmasına dayalı olarak çözmeye odaklanan bir değişim felsefesi” olduğuna inanarak tüm paydaşlarımızın gereksinimlerini karşılamayı kendimize amaç edinmiş bulunmaktayız. Bunun yanı sıra dış paydaş tatminin sağlanabilmesi için öncelikle, kurum içerisinde bir kalite sisteminin organize edilmesi ve bu çerçevede iç paydaş gereksinimlerini kapsayacak bir kalite sistem modelinin oluşturulması nihai hedefimiz olacaktır.

KALİTE BELGELERİMİZ

Atlas Üniversitesi olarak bugüne kadar alınan belgeler arasında ISO 9001:2015, ISO 26000:2013, ISO 14001:2015, ISO 10002:2018, ISO/IEC 27701:2019, ISO/IEC 27001:2013, ISO 22301:2019, ENG ISO/IEC 27001:2013, ISO 45005:2020, ENG ISO/IEC 27701:2019 yer almaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) , bir kuruluşun ürün veya hizmetlerini oluşturup müşterilerine sunması için gerekli politikaları, iş süreçlerini ve prosedürleri belgeleyen ve dolayısıyla yüksek ürün kalitesi aracılığıyla müşteri memnuniyetini artıran bir sistemdir. Yaşanılabilir bir dünya için kuruluşların çevreye verdikleri zararı en aza indirgeyen, kirliliği önlemek için çözüm ve planlar üreten bir program yönetimidir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) İSGYS, iş sağlığı ve güvenliği, ilgili yasal mevzuatların ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri minimize ederek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacı ile hazırlanmış bir program yönetimdir.

ISO 45005 Covid -19 boyunca güvenli çalışma Standardı Çalışanların öğrencilerin ve diğer paydaşların sağlığını , güvenliğini ve refahını korumak amacıyla alınan tedbirlere dair global yönergeler üreten yönetim sistemidir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ISO 10002 kuruluşunuzda müşteri şikayetlerini daha etkin ve daha verimli yönetmeniz için gerekli yöntem ve süreçleri tanımlayan, sağladığınız hizmet kalitesini artırarak mutlu müşteri profili oluşturmanızı sağlayan yönetim sistemidir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi BGYS Bilgi varlıklarını etkin bir şekilde koruyan, izinsiz ve yasa dışı yollardan erişilme olasılığını en aza indirgeyen, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmış program yönetimidir.

ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi  ISO 27701, uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetim Standardı ISO 27001 için bir kişisel veri gizlilik uzantısıdır, kurumların hem gizli bilgileri hem de kişisel verileri koruması için uluslararası kriterler belirleyen bir Yönetim sistemidir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir EYS, güvenlikten, üretim kalite ve miktarından, çevresel sorumluluklardan taviz vermeden enerjinin verimli kullanımı esasına dayanan yönetim sistemidir.

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ISO 22301 kuruluşların olası olumsuz senaryolarda kesintisiz bir iş devamlılığını sağlamaları için gerekli yöntemleri planlayarak uygulamalarını sağlayan, yıkıcı olaylardan kurtarmak için stratejiler üreten bir yönetim sistemidir.

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri hizmeti veren kuruluşların, uluslararası kriterlerde hizmet vermelerini sağlayacak alt yapıya kavuşması için sistemler ve yöntemler tasarlayan bir program yönetimidir.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi yönetişim, insan hakları, işgücü uygulamaları, çevre, etik iş uygulamaları, müşteriler ve yerel halkın kalkınması. Her bir başlık altında kurumun yapması gereken faaliyetleri belirleme ve uygulama süreçleri anlatılmaktadır.

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL İÇ DEĞERLENDİRME RAPORLARI

YÖKAK 2020 Yılı Kurumsal İç Değerlendirme Raporu
YÖKAK 2021 Yılı Kurumsal İç Değerlendirme Raporu