Kalite Güvence Sistemi

Öncelikle kalite yönetiminin gelişmesi, kalite kültürünün geliştirilmesine bağlı olduğu bilinmektedir. Üniversitelerde kalite yönetimi, kurum içerisindeki tüm sistemin gerekli işleyiş ve bilgi döngüsünü doğru biçimde organize etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Atlas Üniversitesi olarak günümüz kalite yönetim sistemlerine uyum sağlamak amacıyla;

¬ Kurumsal işleyişin tanımlanması,
¬ Sistemin kontrolü için alt sistemlerin oluşturulması,
¬ Her düzeyde işleyişin performans kriterlerine göre denetimi,
¬ Performansı geliştirmeye yönelik yapılanmalar,
¬ Eğitim-öğretimin ve araştırma faaliyetlerinin sürekli değişim anlayışı içerisinde yürütülmesi ve
¬ Tüm idari yapının, eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını destekler nitelikte olması yönünde çalışmalara başlamış bulunmaktayız.

Toplam Kalite Yönetim sisteminin; “Paydaşların gereksinimlerini karşılamak amacıyla, ürün veya hizmet sonu kalite konularından çok, süreç içerisinde oluşabilecek problemleri, takım çalışmasına dayalı olarak çözmeye odaklanan bir değişim felsefesi” olduğuna inanarak tüm paydaşlarımızın gereksinimlerini karşılamayı kendimize amaç edinmiş bulunmaktayız. Bunun yanı sıra dış paydaş tatminin sağlanabilmesi için öncelikle, kurum içerisinde bir kalite sisteminin organize edilmesi ve bu çerçevede iç paydaş gereksinimlerini kapsayacak bir kalite sistem modelinin oluşturulması nihai hedefimiz olacaktır.

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL İÇ DEĞERLENDİRME RAPORLARI
YÖKAK 2020 Yılı Kurumsal İç Değerlendirme Raporu
YÖKAK 2021 Yılı Kurumsal İç Değerlendirme Raporu

Kalite Politikası Kalite Politikası
Eğitim - Öğretim Politikası Eğitim - Öğretim Politikası
Uzaktan Öğretim Politikası Uzaktan Öğretim Politikası
Araştırma Geliştirme PolitikasıAraştırma Geliştirme Politikası
Toplumsal Katkı Politikası Toplumsal Katkı Politikası
Uluslararasılaşma Politikası Uluslararasılaşma Politikası
Yönetim Sistemi Politikası Yönetim Sistemi Politikası