Kalite Güvence Sistemi

Öncelikle kalite yönetiminin gelişmesi, kalite kültürünün geliştirilmesine bağlı olduğu bilinmektedir. Üniversitelerde kalite yönetimi, kurum içerisindeki tüm sistemin gerekli işleyiş ve bilgi döngüsünü doğru biçimde organize etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Atlas Üniversitesi olarak günümüz kalite yönetim sistemlerine uyum sağlamak amacıyla;

¬ Kurumsal işleyişin tanımlanması,
¬ Sistemin kontrolü için alt sistemlerin oluşturulması,
¬ Her düzeyde işleyişin performans kriterlerine göre denetimi,
¬ Performansı geliştirmeye yönelik yapılanmalar,
¬ Eğitim-öğretimin ve araştırma faaliyetlerinin sürekli değişim anlayışı içerisinde yürütülmesi ve
¬ Tüm idari yapının, eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını destekler nitelikte olması yönünde çalışmalara başlamış bulunmaktayız.

Toplam Kalite Yönetim sisteminin; “Paydaşların gereksinimlerini karşılamak amacıyla, ürün veya hizmet sonu kalite konularından çok, süreç içerisinde oluşabilecek problemleri, takım çalışmasına dayalı olarak çözmeye odaklanan bir değişim felsefesi” olduğuna inanarak tüm paydaşlarımızın gereksinimlerini karşılamayı kendimize amaç edinmiş bulunmaktayız. Bunun yanı sıra dış paydaş tatminin sağlanabilmesi için öncelikle, kurum içerisinde bir kalite sisteminin organize edilmesi ve bu çerçevede iç paydaş gereksinimlerini kapsayacak bir kalite sistem modelinin oluşturulması nihai hedefimiz olacaktır.

KALİTE BELGELERİMİZ

Atlas Üniversitesi olarak bugüne kadar alınan belgeler arasında ISO 9001:2015, ISO 26000:2013, ISO 14001:2015, ISO 10002:2018, ISO/IEC 27701:2019, ISO/IEC 27001:2013, ISO 22301:2019, ENG ISO/IEC 27001:2013, ISO 45005:2020, ENG ISO/IEC 27701:2019 yer almaktadır.

ISO 9001:2015
Uluslararası kalite sistem standardına uygun bir kalite yönetim sistemi

ISO 26000:2013
Sosyal Sorumluluk Standardına uygun sistem

ISO 14001:2015
Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi standardına uygun sistem

ISO 10002:2018
Uluslararası Müşteri Memnuniyeti Kalite Sistem Standardına uygun sistem

ISO/IEC 27701:2019
Uluslararası Kişisel Verilerin Yönetim Sistemi Standardına uygun yönetim sistemi

ISO/IEC 27001:2013
Uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun yönetim sistemi

ISO 22301:2019
Uluslararası iş sürekliliği yönetim sistemi standardına uygun yönetim sistemi

ENG ISO/IEC 27001:2013
İnformation Security Management System in accordance with international standard

ISO 45005:2020
COVID-19 Pandemi Sürecinde Güvenli Çalışma Standardına uygun sistem

ENG ISO/IEC 27701:2019
Personal Data Management System in accordance with international standardYÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL İÇ DEĞERLENDİRME RAPORLARI

YÖKAK 2020 Yılı Kurumsal İç Değerlendirme Raporu
YÖKAK 2021 Yılı Kurumsal İç Değerlendirme Raporu

Kalite Politikası Kalite Politikası
Eğitim - Öğretim Politikası Eğitim - Öğretim Politikası
Uzaktan Öğretim Politikası Uzaktan Öğretim Politikası
Araştırma Geliştirme PolitikasıAraştırma Geliştirme Politikası
Toplumsal Katkı Politikası Toplumsal Katkı Politikası
Uluslararasılaşma Politikası Uluslararasılaşma Politikası
Yönetim Sistemi Politikası Yönetim Sistemi Politikası