Menü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Atlas Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün en önemli özelliği edebiyatı öğrencilere çağdaş düşünce ve kültür akımları ile ilişkilendirerek karşılaştırmalı ve disiplinlerarası geniş bir bakış açısı ile sunmasıdır.

Bölüm Hakkında

“Edebiyatın güzelliği şuradadır: Tüm özlemlerinizin herkeste var olan evrensel özlemler olduğunu, yalnız olmadığınızı ve ayrıştırılmadığınızı keşfedersiniz”
– Scott Fitzgerald

Geniş bir kültürel yelpazeye yayılan bölüm dersleri öğrencilerimize bir yandan yaşamlarının her alanında yararlanabilecekleri çağdaş bir eğitim sağlarken, diğer yandan bireyi, toplumları ve kültürleri anlamalarına yardımcı olur.

Dört yıllık lisans programımızda yer alan İngilizce yazım, metin analizi ve araştırma teknikleri dersleri öğrencilerin etkin bir biçimde İngilizce okuma ve yazma becerilerini geliştirir. Roman, kısa öykü, şiir, tiyatro ve deneme türünde yazılmış belli başlı metinlerin tarihsel ve sosyo-kültürel bağlamda tartışıldığı edebiyat derslerinde ise bu türler ve metinler derinlemesine incelenir. Programda ayrıca İngiliz Edebiyatı Tarihi, Mitoloji ve Edebiyat Kuramı ve Eleştiri gibi temel uzmanlık konularını kapsayan derslere de yer verilir. Dört yıl boyunca öğrencilerimize sunulan İspanyolca dersleri öğrencilerimizi ikinci bir yabancı dilde B1-B2 düzeyine getirerek onların istihdam olanaklarını arttırmayı amaçlar.

Ders programımızda yer alan Fakülte ve Üniversite seçmeli dersleri öğrencilerimizin entelektüel ve mesleki donanımını destekleyen derslerdir. Ayrıca öğrencilerimiz isterlerse çeşitli uzmanlık dallarında, Çift Ana dal Diploması veya Yan dal Sertifikası alabilecekleri bir eğitim programını da izleyebilirler.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerimiz üniversiteler arası öğrenci değişim programlarına da katılabilirler. Üçüncü yıldan itibaren koşulları sağlayan öğrencilerimiz ERASMUS Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamındaki üniversitelerde yurtdışı deneyimi edinebilirler.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları eğitim kurumlarında, üniversitelerde, yayınevlerinde, büyükelçilik ve konsolosluklarda, turizm sektöründe, medya kuruluşlarında, halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında çalışmakta ya da akademik kariyer yapmaktadırlar.

Edebiyatı en geniş anlamıyla anlama arzusuyla motive olanlar, bölümümüzde hoş bir entelektüel yuva bulacaktır.

Akademik Kadro

Prof. Dr.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanıİngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1611 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1604 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1600 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1624 (Dahili)
Arş. Görevlisi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi

TEL:

1626 (Dahili)