Menü

İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü

Diller arası iletişimi sağlayacak çevirmenlere de ihtiyaç giderek artmakta, bu nedenle uzman çevirmenler yetiştirecek Mütercim Tercümanlık bölümleri önem kazanmaktadır.

Bölüm Hakkında

İstanbul Atlas Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü, 21. yüzyıl becerileri ile donanmış, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, öz gelişimini nasıl sağlayabileceğini anlamış, teknoloji konusunda donanımlı,  İngilizce ve Türkçeyi dilbilimsel (sesbilim, sözcükbilim, tümcebilim, anlambilim, edimbilim) olarak kavrayan, anlayan ve çözümleme yetisine sahip olan, her iki dilde metin üretebilen, metin inceleme becerisini çeviri açısından edinen, çeviri alanında gerek kavramsal gerek kuramsal bilgiye analitik olarak hâkim olan çevirmenler yetiştirmektedir.

İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencilerimiz, İngilizcenin yanında zorunlu ikinci bir yabancı dili B2seviyesinde öğrenmektelerdir. İngilizce, Türkçe ve ikinci yabancı dilin dil bilgisi yetisine sahip olmanın yanı sıra her üç dile ait kültüre ve bu dillerin doğal konuşurlarının bulundukları coğrafyaya hâkim olacak; dilin, kültürün en önemli öğelerinden biri olduğunun farkına varacak ve bu bilgiyi metin çevirisinde yansıtabilme becerilerini kazanacaklardır. Buna ek olarak öğrencilerimize 4 dönem boyunca üçüncü bir yabancı dil seçeneği de sunulmaktadır. Bu sayede, öğrencilerimiz farklı dillerde iletişim kurabilme becerilerini genişleterek küresel işgücünde daha da rekabetçi hale gelmektedirler. 

Hem yazılı hem sözlü çeviri yapma becerisine sahip olacak ve her iki çeviri türünde (sözlü ve yazılı) farklı uzmanlık alanlarında (yazın, teknik, tıp, sosyal bilimler, ekonomi, siyaset bilimi, psikoloji vb.) karşılaşacakları metinleri çevirebilecek beceriyi edinecek öğrencilerimiz, aynı zamanda Bölümümüze ait son teknolojiyle donatılmış Eşzamanlı Çeviri Laboratuvarında sözlü çeviri derslerini bizzat simultane çeviri sektöründe aktif olarak yer alan uzman çevirmenlerden alacaklardır. Konferans çevirmenliğinin ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve hangi türleri olduğunu bilen hayat boyu öğrenme becerisini edinmiş çevirmenler olarak mezun olacaklardır. Ardıl çeviri ve/veya toplum çevirisi yapabilecek çeviri yetisi kazanmaları için gereken donanımı edinmiş olacaklardır.

Mesleki etiğe, bilince ve sorumluluğa sahip bireyler olarak mesleği icra etme farkındalığında olan ve en az bir tane sosyal sorumluluk projesinde yer almış etkin ve yetkin mezunlar olacaklardır.

Mütercim Tercümanlık Bölümünden mezun olacak değerli öğrencilerimiz, çeviri bürolarında kadrolu veya serbest olarak yazılı çevirmenlik (edebiyat, teknik, sosyal bilimler, tıp, ekonomi gibi alanlarda) veya sözlü çevirmenlik (ardıl, eşzamanlı, yurtiçi ve yurtdışı konferanslarda, uzaktan çeviri alanında) ve yayınevlerinde çevirmenlik veya editörlük yapabilirler. Mezunlarımız; medya kuruluşlarında (haber, program, senaryo, reklam, film, alt yazı, ardıl çevirmen), Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adalet Bakanlığı gibi resmî kurum ve kuruluşlarda, bankalarda, basın kuruluşlarında, mahkemelerde ve diğer özel kurum ve kuruluşlarda çevirmen olarak görev yapabilirler. Bunların yanında, diplomasi çevirmenliği (yabancı misyon temsilciliklerinde, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi temsilciliklerinde) yapabilir; AFET ve Tıp Turizmi bünyesinde toplum çevirmeni olarak çalışabilirler.

Öğrenciler akademik yılın başlangıcında yapılacak olan İngilizce Yeterlilik (Proficiency) sınavından başarılı oldukları takdirde hazırlık sınıfı okumalarına gerek kalmadan bölüme başlayabilmektedir.

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi
İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü Başkanı

TEL:

1605 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1606 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1621 (Dahili)
Öğretim Görevlisi

Fatih CERAN

İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Görevlisi

TEL:

1600 (Dahili)
Arş. Görevlisi
İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü Araştırma Görevlisi

TEL:

1608 (Dahili)