Menü

Psikoloji Bölümü (Türkçe/İngilizce)

Psikoloji, insan davranışlarını gözlem ve araştırmalar yoluyla anlamamızı sağlayan hem bir bilim dalı hem de insana ait sorunların çözüldüğü bir uygulama alanıdır. Dolayısıyla psikolojinin en önemli özelliklerinden biri, bilimin uygulama ile birlikte gitmesi ve ilerlemesidir.

Bölüm Hakkında

Atlas Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak hedefimiz, öğrencilerimize psikolojinin araştırma ve uygulama alanlarını tanıtmak ve onlara insanı ve davranışlarını çok yönlü olarak tanıyıp tartışabilecekleri bir ortam hazırlamaktır. Bu noktadan hareketle bölümümüzün amacı, bilgisini düşünce yeteneği ile birlikte anlamlı şekilde kullanabilen ve insanla ilgili konulara sorgulayıcı bir şekilde yaklaşabilen muhakeme yeteneği yüksek öğrenciler yetiştirmektir.

Atlas Üniversitesi Psikoloji Bölümü ders programında birinci yıl, psikolojinin kapsamlı olarak tanıtıldığı “Psikolojiye Giriş” dersi ile birlikte “Felsefeye Giriş”, “Sosyoloji”, “İstatistik” ve “Fizyoloji” gibi temel dersler yer almaktadır. İkinci yıl, “Gelişim Psikolojisi”, “Sosyal Psikoloji”, “Deneysel Psikoloji” gibi temel zorunlu bölüm dersleri; üçüncü ve dördüncü yıllarda ise zorunlu bölüm derslerine ek olarak psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin seçmeli dersler ile bölüm dışı seçmeli dersler yer almaktadır. Seçmeli derslerimizi belirlerken amacımız, öğrencilerimizin mezuniyete daha yakın oldukları dönemde, alana mümkün olduğunca hâkim olmalarını sağlamak ve psikolojinin alt alanlarından hangisine daha fazla ilgi ve yeteneklerinin olduğunu belirlemelerine yardımcı olmaktır.

Psikoloji Bölümü mezunlarımız; kazandıkları düşünme becerileri ve psikoloji bilgileriyle, çocuk yuvaları,  kreşler, çocuk mahkemeleri,  ıslahevleri, ceza ve tutukevleri, huzurevleri, okullar, hastaneler, ruh sağlığı merkezleri, bedensel veya zihinsel engellilerle ilgili kuruluşlar, sağlık ocakları, spor kulüpleri gibi özel kurumlarda veya kamu kurumlarında çalışabilmektelerdir.  Mezunlarımız; araştırma şirketleri, reklamcılık sektörü, halkla ilişkiler, insan kaynakları ve kitle iletişimi alanlarında da istihdam olanağı bulabilirler. Ayrıca belli bir alanda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olanlar özel iş yeri açabilmekte, dilerlerse üniversitelerde akademik hayata atılabilmektelerdir.

Kısacası, “İnsanın olduğu her yerde, biz varız!”

Akademik Kadro

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı

TEL:

1600 (Dahili)
Psikoloji Doktora Programı BaşkanıPsikoloji Yüksek Lisans Programı BaşkanıPsikoloji Bölümü BaşkanıPsikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

TEL:

1619 (Dahili)
Prof. Dr.

Hacer Nermin ÇELEN

Psikoloji Doktora Programı Öğretim ÜyesiPsikoloji Yüksek Lisans Programı Öğretim ÜyesiPsikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1620 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1610 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1615 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi

Fatma GÖRAL

Psikoloji Doktora Programı Öğretim ÜyesiPsikoloji Yüksek Lisans Programı Öğretim ÜyesiPsikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1618 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi

Hale A. KAHYAOĞLU ÇAKMAKCI

Psikoloji Doktora Programı Öğretim ÜyesiPsikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1600 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1610 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1620 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1612 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi

Ülfet UZUNKOCA

Psikoloji Doktora Programı Öğretim ÜyesiPsikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1609 (Dahili)
Arş. Görevlisi
Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi

TEL:

1623 (Dahili)
Arş. Görevlisi
Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi

TEL:

1622 (Dahili)
Arş. Görevlisi
Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi

TEL:

1607 (Dahili)
Arş. Görevlisi
Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi

TEL:

1627 (Dahili)