Pozitif bilimler ve mühendislik iki dayanağı kullanarak değer üretir. Bunlar, nesnelerin, olayların ve sistemlerin analizi ve sentezidir.

Analiz birçok durum için daha kolay anlaşılır, çünkü analiz için sonuçtan nedenlere gidilir. Ancak değer üreten mühendislik faaliyetlerinin önemli bir kısmı ise daha çok sentez kaynaklıdır. Sentez çoğu durumda yeni bir şeyler ortaya çıkarır, var olanları daha kıymetli kılar, sinerji oluşturur.

Endüstri Mühendisliği bir işletmenin kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmasını sağlayan bir mühendislik dalıdır. Günümüzde artan rekabet koşulları, daralan kar marjları ve kısalan şirket ömürleri nedeniyle Endüstri Mühendisliğinin önemi ve ihtiyacı daha çok ortaya çıkmaktadır. Müşteri memnuniyetinin ön plana çıktığı günümüz koşullarında, müşteriler şirketlerden daha hızlı, daha iyi kalitede ve daha düşük fiyatta ürünler veya hizmetler beklemektedirler. Şirketler bu beklentileri karşılayabilmek için ürün veya hizmeti daha kısa sürede üretmeli, hataları minimize etmeli ve maliyeti düşürmelidir. Endüstri Mühendisleri tüm bu konular üzerinde çalışan mühendislerdir.

Endüstri Mühendisleri, üretim ve hizmet sağlayan tüm ulusal ve uluslararası firmalarda, lojistik firmalarında, sağlık sektöründe, bankalarda, kuruluşların finans, satın-alma, pazarlama, satış ve IT bölümlerinde, danışmanlık şirketlerinde ve daha pek çok sektörde çalışma olanağına sahiptir.

Endüstri Mühendisleri süreç iyileştirme çalışmaları yaparak şirketin verimliliğini arttırmak amacıyla kaynakların optimizasyonu çalışmalarında bulunurlar. İşletme, ekonomi ve girişimcilik ile ilgili bölüm dersleri almaları onları işletmelerde yönetici olarak çalışmaya ve kendi işletmelerini kurmaya aday bir mühendis kılar.

Endüstri Mühendisliğini diğer mühendislik dallarından ayıran en önemli fark ise, Endüstri Mühendislerinin diğer mühendisliklerin ürettiği değerleri sentezleyerek sinerji oluşturabilme becerileridir. Çünkü, Endüstri Mühendisleri olayların analiz ve sentezlerinde diğer mühendislik alanlarının üretmiş olduğu sonuçları insan, toplum ve çevre gibi bileşenleri de dikkate alarak sistem bakışıyla değerlendirirler. Böylece, mevcut ve gelişen doğal, teknolojik, bilişsel kaynaklardan verimli, kaliteli, zamanında ve doğru değerler ve sistemler üretmeyi bilirler.

Kısaca, Endüstri Mühendisliği; verimlilik ve üretkenlik mühendisliğidir.

Eğer sizler de kaynaklara, olaylara, var olduğunuz çevreye değer odaklı bakıyorsanız veya bakmayı hedefliyorsanız, problem çözmeyi ve süreç analizleri yaparak sistem geliştirmeyi hedefliyorsanız Endüstri Mühendisliği size uygun bir mühendislik dalıdır. Bu beceriyi temel değerlerini koruyan, yenilikçi, değer üreten, insan ve çevre odaklı bir bakışla kaliteli ve kendi alanlarında uzman hocaları ile sizleri geleceğin üniversitesi Atlas Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümüne bekliyoruz.