Menü

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

Yazılım Mühendisliği, endüstriler ve teknoloji çözümlerine ihtiyaç duyulmasıyla ortaya çıkan bilgisayar sistemleri yazılım ve uygulama yazılımlarının geliştirilmesini ve oluşturulmasını içeren bir bilgisayar bilimi dalıdır.

Bölüm Hakkında

Bankacılık, oyun, e-devlet, elektronik savaş ve savunma sistemleri, sinyal işleme, sağlık bilgi sistemleri, robotik ve yapay-zekâ gibi birçok alanı kapsayan yazılım mühendisliği içerisinde yazılım geçen her alanı sınırları içerisine almaktadır.

Yazılım mühendisliği eğitiminde, yazılımlarla neler yapılıp yapılamayacağını yani hesaplanabilirliğini, yazılımların kullanıcı ihtiyacına göre nasıl bir görevi tanımlayacağı ve bu görev için doğru algoritmanın gösterilebileceği, algoritmaların karmaşıklaştırılabilirliği ve çözümlendirilebilirliği, veri yapıları ve veri tabanları sayesinde yazılımların gizli bir veriyi nasıl yazıp okunulabileceği, yapay zekâ ile yazılımların bir insan gibi daha akıllı çalışabileceği, insan bilgisayar etkileşimi ve kullanıcıların ara yüzleri konuları üzerinde çalışırlar. Öğrencimiz, Genel Mühendisliğin ve Bilgisayar Mühendisliği’nin temel derslerini aldıktan sonra uzmanlaşmak istediği alanla ilgi seçmeli dersleri alarak sınıf ortamında elde ettiği birikimi, bilgisini ve becerisini gerçek dünya problemlerini çözmede kullanma olanağı elde edecektir. Programı tamamlayan mezunlarımız, sınırsız potansiyeli olan dinamik disiplinlerinin bütünüyle farkında olarak kariyerleri boyunca bütün topluma değer katmaya sürekli devam edeceklerdir.

Öğrencilerimiz bir yazılım mühendisinin sahip olması gereken özelliklerin hepsine sahip olarak mezun olacaklardır. Bu özellikler şunlardır:

 • ¬ Sistematik tekniklere maruz kalmaları halinde neler yapabileceğini bileceklerdir.
 • ¬ Proje alanlarının akıllı teknik verilerini kullanabileceklerdir.
 • ¬ Akıllı programlama yeteneği gelişmiş olacaktır.
 • ¬ Sözlü, yazılı ve kişilerarası becerilerden oluşan tüm iletişim becerilerine sahip olacaklardır.
 • ¬ Yüksek motivasyona sahip ve projesini sonuna kadar yürütebilen mühendisler olacaklardır.
 • ¬ Disiplinli olacaklardır.
 • ¬ Karmaşık tüm problemleri kendileri ve takım çalışmaları sayesinde anlayıp, çözümleyip doğru algoritmayı yapabileceklerdir.
 • ¬ Yabancı dil seviyesi ileri düzeyde olan mezun olabileceklerdir.

Yazılımlarını araştırma ve geliştirme için tasarlanan, Genel Bilgisayar Laboratuvarı, Mantık Tasarımı ve Dijital Sistemler Laboratuvarı, Veri Yoğun Uygulamaların Örneklendiği Küme Bilgisayar Ortamı ve Creative Laboratuvarda bulunan son teknoloji bilgisayar ve güncel tüm yazılımları kullanarak proje ve araştırmalarını 24 saat kullanabileceklerdir.

Yazılım Mühendisliği Bölümümüzde, öğrencilerimize, uzmanlaşmak istedikleri alanı seçmeye olanak sağlayacak makina öğrenmesi ile yapay zekâ programlarının hazırlanması,  büyük hacimli yazılım sistemlerinin hazırlanabilmesi için modelleme ve nesne tabanlı analiz ve tasarımının içinde bulunduğu zengin bir teknik seçmeli dersler havuzu oluşturmuştur. Öğrencisine ilgi duyduğu konuda araştırma yapma ve proje geliştirme imkânı sağlayacak olan programımız, eğitimde multidispliner yaklaşımıyla öğrencilerinin mezuniyet sonrasında birikim ve becerileriyle hayata ve iş yaşamına uyum sağlamasını önemser.

Yazılım Mühendisliği mezunları iş dünyasında, sanayi, hizmet sektörü, telekomünikasyon, bankacılık gibi birçok alanda çalışma imkânına sahiptir.

Programın gerektirdiği yeterlilikler nelerdir?

Atlas Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünü tercih edecek adayların hayal gücü yüksek, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, merak etme duygusu güçlü bireyler olması başarılarını arttıracaktır.

Program öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

Yazılım mühendisliği eğitiminde, yazılımlarla neler yapılıp yapılamayacağını yani hesaplanabilirliğini, yazılımların kullanıcı ihtiyacına göre nasıl bir görevi tanımlayacağı ve bu görev için doğru algoritmanın gösterilebileceği, algoritmaların karmaşıklaştırılabilirliği ve çözümlendirilebilirliği, veri yapıları ve veri tabanları sayesinde yazılımların gizli bir veriyi nasıl yazıp okunulabileceği, yapay zekâ ile yazılımların bir insan gibi daha akıllı çalışabileceği, insan bilgisayar etkileşimi ve kullanıcıların ara yüzleri konuları üzerinde çalışırlar. Öğrencimiz, Genel Mühendisliğin ve Bilgisayar Mühendisliği’nin temel derslerini aldıktan sonra uzmanlaşmak istediği alanla ilgi seçmeli dersleri alarak sınıf ortamında elde ettiği birikimi, bilgisini ve becerisini gerçek dünya problemlerini çözmede kullanma olanağı elde edecektir. Programı tamamlayan mezunlarımız, sınırsız potansiyeli olan dinamik disiplinlerinin bütünüyle farkında olarak kariyerleri boyunca bütün topluma değer katmaya sürekli devam edeceklerdir.

 • ¬ Öğrencilerimiz bir yazılım mühendisinin sahip olması gereken özelliklerin hepsine sahip olarak mezun olacaklardır. Bu özellikler şunlardır:
 • ¬ Sistematik tekniklere maruz kalmaları halinde neler yapabileceğini bileceklerdir.
 • ¬ Proje alanlarının akıllı teknik verilerini kullanabileceklerdir.
 • ¬ Akıllı programlama yeteneği gelişmiş olacaktır.
 • ¬ Sözlü, yazılı ve kişilerarası becerilerden oluşan tüm iletişim becerilerine sahip olacaklardır.
 • ¬ Yüksek motivasyona sahip ve projesini sonuna kadar yürütebilen mühendisler olacaklardır.
 • ¬ Disiplinli olacaklardır.
 • ¬ Karmaşık tüm problemleri kendileri ve takım çalışmaları sayesinde anlayıp, çözümleyip doğru algoritmayı yapabileceklerdir.
 • ¬ Yabancı dil seviyesi ileri düzeyde olan mezun olabileceklerdir.

Yazılımlarını araştırma ve geliştirme için tasarlanan, Genel Bilgisayar Laboratuvarı, Mantık Tasarımı ve Dijital Sistemler Laboratuvarı, Veri Yoğun Uygulamaların Örneklendiği Küme Bilgisayar Ortamı ve Creative Laboratuvarda bulunan son teknoloji bilgisayar ve güncel tüm yazılımları kullanarak proje ve araştırmalarını 24 saat kullanabileceklerdir.

Yazılım Mühendisliği Bölümümüzde, öğrencilerimize, uzmanlaşmak istedikleri alanı seçmeye olanak sağlayacak makina öğrenmesi ile yapay zekâ programlarının hazırlanması,  büyük hacimli yazılım sistemlerinin hazırlanabilmesi için modelleme ve nesne tabanlı analiz ve tasarımının içinde bulunduğu zengin bir teknik seçmeli dersler havuzu oluşturmuştur. Öğrencisine ilgi duyduğu konuda araştırma yapma ve proje geliştirme imkânı sağlayacak olan programımız, eğitimde multidispliner yaklaşımıyla öğrencilerinin mezuniyet sonrasında birikim ve becerileriyle hayata ve iş yaşamına uyum sağlamasını önemser.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

Yazılım Mühendisliği Bölümü Mezunlarımız iş dünyasında, sanayi, hizmet sektörü, telekomünikasyon, bankacılık gibi birçok alanda çalışma imkânına sahiptir.

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi
Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı (İngilizce) Öğretim ÜyesiBilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (İngilizce) Öğretim ÜyesiYazılım Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Bölüm Başkanı

TEL:

1310 (Dahili)
Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı (İngilizce) Öğretim ÜyesiBilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1311 (Dahili)
Prof. Dr.

Vedat COŞKUN

Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (İngilizce) Öğretim ÜyesiYazılım Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Öğretim Üyesi

TEL:

1319 (Dahili)
Prof. Dr.

Belma ÖZBEK

Diğer Kurumlardan Ders Veren Öğretim Üyesi
Prof. Dr.

Sevtap Yıldız ÖZBEK

Diğer Kurumlardan Ders Veren Öğretim Üyesi
Prof. Dr.

Zerrin ŞENTÜRK

Diğer Kurumlardan Ders Veren Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Öğretim Üyesi

TEL:

1301 (Daihili)
Dr. Öğr. Üyesi
Yazılım Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Öğretim Üyesi

TEL:

1301 (Dahili)
Arş. Görevlisi
Yazılım Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Araştırma Görevlisi

TEL:

1301 (Dahili)