Menü

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Biyomedikal Mühendisliği, mühendislik ilkelerini, tıp ve biyoloji alanlarında uygulayarak tanı ve iyileştirme amaçlı çözümler üreten çok disiplinli bir mühendislik alanıdır.

Bölüm Hakkında

Biyomedikal mühendisliği tıp başta olmak üzere elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, kimya mühendisliği, mekanik, malzeme bilimi ve teknolojisi, kimya, biyoloji ve moleküler biyoloji gibi bilimsel alanlardaki bilimlerden yararlanmaktadır. Fizyoloji, biyoloji, sağlık ve sağlık bilişimi, mekanik ve mühendisliği kapsayan uzmanlığa sahip biyomedikal mühendisleri, dünya çapında devam eden sağlık sorunlarına çözümler oluşturmak için çeşitli becerilerini birleştirerek hastaların tedavi şeklini iyileştirmeye ve bakım maliyetini düşürmeye yardımcı olurlar.

Dünya nüfusunun artması ile yaşam kalitesini iyileştirmek için biyomedikal cihazlara ve prosedürlere olan talep artmaya devam etmektedir. Günümüzde insanlar, tıbbi teknolojideki atılımların ve ilerlemelerin her zamankinden daha fazla farkındalar. Bu farkındalık nedeniyle, giderek daha fazla insan, karmaşık sağlık sorunlarına biyomedikal çözümler aramaya devam edecek ve her seferinde daha yeni, daha uygun ve daha gelişmiş bir tedavi yöntemi bekleyecektir.

Öğrencilerimiz tıp ve birçok mühendislik alanında eğitim alacakları için hem özel sektörde hem de akademide yeterliliklerini gösterebilecek bilgi ve beceriye sahip olarak mezun olacaklardır. Mezun olacak öğrencilerimizin yeterlilikleri şunlardır:

1. Tıbbi görüntüleme sistemleri ve yazılımlarının geliştirilmesi yeterli bilgiye sahip olmaları,

2. İnsan anatomisi ve fizyolojisi bilgisi ile yaşayan organizmaları modelleme becerisine sahip olmaları,

3. İstatistiksel analiz yöntemleri, veri madenciliği teknikleri ve bilgisayar modelleme araçları gibi araçları kullanarak biyomedikal verileri yorumlama ve veri analist yeteneğine sahip olmaları,

4. Biyomedikal cihaz tasarım gereksinimlerini belirler, prototip geliştirir, test eder ve güvenlik ve etkinlik açısından değerlendirme becerisine sahip olmaları,

5. Biyomalzeme performansını değerlendirir, biyomalzeme-biyolojik sistem etkileşimlerini analiz eder ve biyouyumluluk kriterlerine hâkim olmaları,

6. İnsan deneyleri, tıbbi veri gizliliği, hastane ürünleri ve patent hakları gibi konuları anlarlar ve bunları çalışmalarında prensiplerini bilmeleri,

7. Öğrenciler, proje yönetimi ve iletişim becerileri geliştirirler. Biyomedikal projelerin planlanması, takibi ve sonuç raporlamada rol almayı öğrenmeleri,

8. Öğrenciler, biyolojik (yani insan ve hayvan) sistemleri anlamak, değiştirmek veya kontrol etmek için elektronik, kimyasal, optik, mekanik, hesaplamalı ve diğer mühendislik ilkelerindeki bilgilerini uygulayacak şekilde araştırmacı olmaları,

9. Biyomedikal mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olmalarıdır.

Biyomedikal Mühendisliği programından mezun olacak öğrencilerimiz:

1. Endüstri istihdamı: Program mezunları tıbbi cihaz şirketleri, ilaç şirketleri, biyoteknoloji firmaları gibi sağlık kurum ve kuruluşlarında araştırma ve geliştirme, medikal ürün tasarımı, üretimi, bakımı, ürün kalite kontrol, satış ve pazarlamada yer alabilirler.

2. Araştırma ve geliştirme (ARGE): Mezunlar akademi, devlet kurumları veya özel araştırma kurumlarında araştırma ve geliştirme pozisyonlarında çalışabilirler. Yeni tıbbi teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunabilir, deneyler tasarlayabilir, verileri analiz edebilir ve medikal cihaz yazılımına katkı sağlayabilirler.

3. Akademik çalışmalar: Araştırmaya güçlü bir ilgi duyan ve alanlarında daha derine inme arzusu olan mezunlar, biyomedikal mühendisliği veya ilgili bir alanda yüksek lisans veya doktora derecesi alabilirler. Bu, akademi, endüstri veya devlete bağlı kurumlarda akademisyenlik, öğretim pozisyonları veya liderlik rolleri için fırsatlara yol açabilir.

4. Klinik mühendislik: Sağlık sektörüne ilgi duyan biyomedikal mühendisliği mezunları klinik mühendis olarak çalışabilirler. Tıbbi ekipmanların güvenli ve etkili kullanımını sağlamak, hastanelerdeki teknolojiyi yönetmek ve teknik sorunları gidermek için sağlık uzmanlarıyla işbirliği yaparlar.

5. Girişimcilik: Mezunlar kendi start-up işlerini kurmayı veya sağlık ve tıp teknolojisi sektöründeki girişimlere katılmayı seçebilirler. Mevzuata uygunluk veya teknoloji değerlendirmesi gibi alanlarda yenilikçi çözümler geliştirebilir, tıbbi cihazlar tasarlayabilir, yazılımlar sağlayabilirler.

6. Sağlık Danışmanlığı: Biyomedikal mühendisliği mezunları, sağlık sektöründeki sağlık kuruluşlarına, düzenleyici kurumlara veya şirketlere uzmanlık sağlayarak danışman olarak çalışabilirler. Teknoloji uygulaması, yasal uyumluluk, risk değerlendirmesi veya süreç iyileştirme konularında yardımcı olabilirler.

7. İleri uzmanlık: Geniş bir alan olan biyomedikal mühendisliğinden mezun olanlar doku mühendisliği, biyomekanik, tıbbi görüntüleme, biyomateryaller veya biyoinformatik gibi alanlarda daha fazla uzmanlaşmayı seçebilirler. Uzmanlaşmış bilgi, akademi, araştırma veya endüstride belirli kariyer fırsatları açabilir.

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Başkanı

TEL:

1325 (Dahili)
Prof. Dr.

Belma ÖZBEK

Diğer Kurumlardan Ders Veren Öğretim Üyesi
Prof. Dr.

Sevtap Yıldız ÖZBEK

Diğer Kurumlardan Ders Veren Öğretim Üyesi
Prof. Dr.

Zerrin ŞENTÜRK

Diğer Kurumlardan Ders Veren Öğretim Üyesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı BaşkanıFizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı

TEL:

1522 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Öğretim Üyesi

TEL:

1301 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Öğretim Üyesi

TEL:

1301 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Öğretim Üyesi

TEL:

1301 (Dahili)