Menü

Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Gelişmekte olan teknolojilerin ve ilişkili sistemlerin yönetiminde en uygun kararların alınmasına ve uygulanması ile Endüstri 4.0 geçtiğimiz bu günlerde Endüstri Mühendisliği bu sistemlerin yönetilmesi ve tasarlanması için en uygun mühendislik disiplinidir.

Bölüm Hakkında

Endüstri mühendisliğinin amacı; bir ürünün, cihazın, yapının veya makinenin tasarımı, imalatı, yapımı, işletmesi veya bakımında belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere mühendislerin, bilim adamlarının, tasarımcıların ve diğer teknik ve teknik olmayan personelin faaliyetlerini organize etmek, planlamak, yönetmek ve kontrol etmektir.

Çağın gereklilikleri ile uyumlu ve insan odaklı olarak hazırlanan ders planı ile öğrencilerimize, sistemi bütüncül bir şekilde ele alarak sistem problemlerine etkin ve verimli çözümler geliştirebilme yetkinliği kazandırılacaktır. Mezunlarımızın, bir kurumun organizasyon şemasında yer alan departmanların hemen hemen hepsinde görev alabilecek teknik bilgi ve becerilere sahip olması hedeflenmektedir. Örnek olarak üretim sektöründe (otomotiv, tekstil, gıda, vb.) çalışan bir endüstri mühendisi; üretim planlama ve kontrol, iş etüdü, sistem analizi, ergonomi, operasyon yönetimi, tesis tasarımı, toplam kalite yönetimi, yöneylem araştırmaları, çok kriterli karar verme ve yalın üretim gibi alanlarda görev alabilecektir.  Pazarlama departmanında marka tasarımı ve strateji geliştirme, satış bölümünde ise veri madenciliği aracılığıyla anlam çıkarabilme yeteneklerine sahip olacaktır. Ayrıca endüstri mühendisleri araştırma-geliştirme alanında da rol almakta, uygulamalı ve deneysel analizler gerçekleştirebilmektedir. Bilişim sektöründe, Endüstri 4.0 ile dijital dönüşüm sürecinde aktif olan endüstri mühendisleri, yazılım ve kodlama kısmına da hâkimdir. Bunun yanı sıra iş geliştirme, proje yönetimi, danışmanlık hizmetleri de verebilmektedirler.

Teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra gerçek vaka analizlerinin incelenmesi, tasarım ve uygulama projeleri ve zorunlu stajlar aracılığıyla öğrencilerimiz, endüstri mühendisliği mesleğinin gerekliliklerini yerine getirmiş olacaklardır. Ayrıca değişim programları, Çift anadal, yandal ve sertifika programları ile kendilerini sürekli geliştirebileceklerdir.

Programın gerektirdiği yeterlilikler nelerdir?

Atlas Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne ilgi duyan öğrencilerin, analitik düşünceye sahip, verilerle zaman geçirmeyi seven, mantık yürütme ve tasarım yeteneğine sahip olmaları başarılarını arttıracaktır. Ayrıca dikkatli, sabırlı, kendini sürekli yenileme gereği duyan, araştırıcı kimseler olmaları gerekir.

Program öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

Çağın gereklilikleri ile uyumlu ve insan odaklı olarak hazırlanan ders planı ile öğrencilerimize, sistemi bütüncül bir şekilde ele alarak sistem problemlerine etkin ve verimli çözümler geliştirebilme yetkinliği kazandırılacaktır.

Teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra gerçek vaka analizlerinin incelenmesi, tasarım ve uygulama projeleri ve zorunlu stajlar aracılığıyla öğrencilerimiz, endüstri mühendisliği mesleğinin gerekliliklerini yerine getirmiş olacaklardır. Ayrıca değişim programları, Çift anadal, yandal ve sertifika programları ile kendilerini sürekli geliştirebileceklerdir.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

Endüstri Mühendisliği Mezunlarımızın, bir kurumun organizasyon şemasında yer alan departmanların hemen hemen hepsinde görev alabilecek teknik bilgi ve becerilere sahip olması hedeflenmektedir. Örnek olarak üretim sektöründe (otomotiv, tekstil, gıda, vb.) çalışan bir endüstri mühendisi; üretim planlama ve kontrol, iş etüdü, sistem analizi, ergonomi, operasyon yönetimi, tesis tasarımı, toplam kalite yönetimi, yöneylem araştırmaları, çok kriterli karar verme ve yalın üretim gibi alanlarda görev alabilecektir.  Pazarlama departmanında marka tasarımı ve strateji geliştirme, satış bölümünde ise veri madenciliği aracılığıyla anlam çıkarabilme yeteneklerine sahip olacaktır. Ayrıca endüstri mühendisleri araştırma-geliştirme alanında da rol almakta, uygulamalı ve deneysel analizler gerçekleştirebilmektedir. Bilişim sektöründe, Endüstri 4.0 ile dijital dönüşüm sürecinde aktif olan endüstri mühendisleri, yazılım ve kodlama kısmına da hâkimdir. Bunun yanı sıra iş geliştirme, proje yönetimi, danışmanlık hizmetleri de verebilmektedirler.

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) BaşkanıEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı

TEL:

1307 (Dahili)
Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Öğretim ÜyesiTeknoloji ve İnovasyon Ana Bilim Dalı Başkanı

TEL:

1302 (Dahili)
Prof. Dr.
Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Öğretim Üyesi

TEL:

1318 (Dahili)
Prof. Dr.

Belma ÖZBEK

Diğer Kurumlardan Ders Veren Öğretim Üyesi
Prof. Dr.

Sevtap Yıldız ÖZBEK

Diğer Kurumlardan Ders Veren Öğretim Üyesi
Prof. Dr.

Zerrin ŞENTÜRK

Diğer Kurumlardan Ders Veren Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Öğretim Üyesi

TEL:

1301 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Öğretim Üyesi

TEL:

1301 (Dahili)
Arş. Görevlisi
Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Araştırma Görevlisi

TEL:

1317 (Dahili)