Menü

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Modern dünyada yaşam koşullarının ve giderek değişen beslenme alışkanlıklarının yanı sıra gıda ürünlerinin çeşitlenmesi ve üretim koşullarının değişmesi Beslenme ve Diyetetik bölümünün önemini arttırmıştır.

Bölüm Hakkında

Bu koşullarda sağlık sistemi içerisinde vazgeçilemez bir öneme sahip olan bu alana duyulan ihtiyaç artmaktadır. Günümüzde tüm dünya ülkelerinde en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından olan kronik hastalıkların ortaya çıkışındaki önemli faktörlerden biriside beslenme ve yaşam biçimidir. Şişmanlık (Obezite) özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede sağlık harcamalarından en yüksek payı alan, aynı zamanda, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, diyabet gibi hastalıklara neden olan bir sağlık sorunudur. Obezite ve neden olduğu hastalıkların artışı ile birlikte diyetisyenlik mesleğinin önemi de artmıştır.

Diyetisyen, beslenme ve diyetetik alanında eğitim almış, yaşam döngüsünün bütün aşamalarında bireylere ve toplumlara besin, beslenme ve diyetetik konularında hizmet sunan, beslenme plan ve politikaları üreten ve eğitim yapan profesyonel kişi olarak tanımlanmaktadır.  International Confederation of Dietetic Associations (ICDA) diyetisyeni; “Beslenme ve diyetetik alanında yasal olarak kabul edilmiş niteliklere sahip, bireylerin ve grupların, sağlıkta ve hastalıkta, beslenme bilimi ışığında beslenmesi ve eğitimi konusunda uygulamalar yapan kişi” olarak tanımlar.

Programın gerektirdiği yeterlilikler nelerdir?

Beslenme ve Diyetetik programına ilgi duyan öğrencilerimizin, YKS (AYT) sayısal puan türünde başarılı olmaları gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin programın gerektirdiği biyoloji, kimya, fizyoloji, psikoloji ve temel tıbbi bilimlere ilgi duyuyor olmaları beklenir. Mezuniyet sonrasında mesleki olgunluk ve yararlılık açısından; beslenme kültürü ve alışkanlıklarına saygılı olmak, bilimsel verirlerden en üst düzeyde yararlanmasını bilmek,  gelişmiş bir iletişim ve ikna becerisine sahip olmak, başkalarına yardım etmekten hoşlanmak, disiplinli ve sabırlı olmak gibi özellikler önemlidir.

Program öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

Atlas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, alanında uzman akademik kadrosu ve multidisipliner yaklaşımıyla kapsamlı bir eğitim sunuyor. Uygulamalı dersler için tasarlanmış mutfak alanları ve laboratuvarlarıyla öğrencilerimizin teorik eğitimleriyle deneyimi bütünleştiriyor.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemizin bünyesinde bulunan Psikoloji bölümünün çatısı altında,  beslenme psikolojisi ve beslenme terapisi eğitimleriyle bütünleyici bir yaklaşımla mesleğe hazırlık koşulları geliştiriyoruz.

Öğrencilerimizi, Tıp Fakültemiz ve bünyesinde hizmet veren hastane ve laboratuvarlarımızda uygulama ve staj olanaklarını en üst seviyede yürütme imkânı ile buluşturuyoruz.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Temel Bilimler Uygulama, Anatomi, Fizyoloji laboratuvarlarımız ve program için özel olarak tasarlanan Besin Kimyası, Isı-Işık-Hidroterapi, Transfer Aktiviteleri, Beslenme İlkeleri, Beslenme Antropometrisi, Elektro fiziksel Ajanlar, Terapötik Egzersiz, Gelişimsel Tanı Değerlendirme, Besin Kimyası Laboratuvarı gibi ünitelerimiz eğitim ve uygulama noktasında en modern altyapıyı öğrencilerimizin hizmetine sunuyor.

Ayrıca fakültemiz bünyesinde bulunan diğer sağlık bilimleri programları ile koordineli şekilde seçmeli derslerden faydalanarak eğitimlerini zenginleştirebilir, başarılı olurlarsa diğer sağlık bilimleri programlarından birisinde Yan Dal, Çift Anadal olanağı bulabilirler.

İstanbul Atlas Üniversitesi tüm Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümlerinde eğitim, öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemeleri, bilgi ve becerilerini sürekli eğitim ile güncellemeleri, klinik ortamlarda bilgi etkileşimi, iletişim ve bakım ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip edebilmeleri ve bakıma yansıtmaları amacıyla bilgisayar destekli eğitim-öğretim materyalleri ve sanal gerçekliliği de içermektedir. Sanal gerçeklik son yıllarda popüler hale gelmiş bilgisayar grafik teknolojisidir. Bu yöntem, doğal gerçek ortamları taklit eden sanal obje ve ortamları sunan üst düzeyde bilgisayara dayalı etkileşimli ve çoklu ortam teknolojisidir. Sanal gerçeklik teknolojisi eğitimde öğrenciler yaşadıkları ortamlarla etkileşimde bulunarak öğrenmelerini en üst düzeye çıkarabilmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin, çağın gelişen teknolojisini ve bu doğrultuda gelişen yeni mesleki yöntem ve yaklaşımları kullanabilecek donanıma sahip olmalarına, mesleki cihaz ve teknolojileri kullanma becerilerini geliştirmelerine özel önem verilir.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

Beslenme ve Diyetetik Bölümü; besin, beslenme, biyokimya, fizyoloji, yönetim, davranış bilimleri ve sosyal bilimler gibi pek çok alanla işbirliği gerektiren bir bilim dalıdır. Bu nedenle çalışma alanları da oldukça kapsamlıdır. Eğitim, araştırma ve hastane diyetisyenliği, yönetici diyetisyenlik, halk sağlığı diyetisyenliği, besin endüstrisi, özel beslenme danışmanlığı, spor kulüpleri, fitness merkezleri, sporcu danışmanlığı, enteral-parenteral beslenme ve yaşlı ev bakım hizmetleri diyetisyenlerin çalışma alanlarından bazılarıdır. Ayrıca mezunlar master ve doktora yaparak üniversitelerde akademik hayata katılabilirler.

Akademik Kadro

Beslenme ve Diyetetik Bölümü BaşkanıBeslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı

TEL:

1510 (Dahili)
Doç. Dr.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1524 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı Öğretim ÜyesiBeslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim ÜyesiDiyaliz Programı Öğretim Üyesi

TEL:

1701 (Dahili)
Öğretim Görevlisi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi

TEL:

1512 (Dahili)
Öğretim Görevlisi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi

TEL:

1531 (Dahili)
Arş. Görevlisi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi
Arş. Görevlisi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi

TEL:

1526 (Dahili)