Menü

Hemşirelik Bölümü (Türkçe/İngilizce)

Hemşirelik programına ilgi duyan öğrencilerimizin, programın gerektirdiği biyoloji, fizyoloji, psikoloji, temel tıbbi bilimler ve sağlık mesleğine ilgi duyuyor olmaları beklenir.

Bölüm Hakkında

Hemşirelik, insanın varoluşu ile birlikte ortaya çıkmış en eski sağlık mesleklerinden biridir. Sağlık bilimleri ve sosyal bilimlere temellenen eğitimi ile yaşamın tüm alanlarında bireylerin, ailelerin ve toplumun sağlığının korunmasında, geliştirilmesinde, hastalık durumunda iyileştirilmesinde, hastalığa uyum ve rehabilitasyonunda en fazla ihtiyaç duyulan bilim ve sanattan oluşan sağlık bakım mesleğidir.

Hemşirelik programına ilgi duyan öğrencilerimizin, programın gerektirdiği biyoloji,  fizyoloji, psikoloji, temel tıbbi bilimler ve sağlık mesleğine ilgi duyuyor olmaları beklenir.

Programın gerektirdiği yeterlilikler nelerdir?

Hemşirelik Bölümü tercih edecek öğrencilerin,  iletişim becerisi yüksek, empati kurabilen, sabırlı, sorumluluk almayı seven kişilik özelliklerine sahip olması başarılarını arttıracaktır.

Program öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

Üniversitemiz, alanında uzman akademik kadrosu ve multidisipliner yaklaşımıyla kapsamlı bir eğitim sunuyor. Ayrıca fakültemiz bünyesinde bulunan diğer sağlık bilimleri programları ile koordineli şekilde seçmeli derslerden faydalanarak eğitimlerini zenginleştirebilir, başarılı olurlarsa diğer sağlık bilimleri programlarından birisinde Yan Dal, Çift Anadal olanağı bulabilirler. Temel Bilimler Uygulama, Anatomi, Fizyoloji laboratuvarlarımız ve program için özel olarak tasarlanan İlk ve Acil Yardım Laboratuvarı, Hemşirelik ve Ebelik Laboratuvarı, Tıbbi Beceri Laboratuvarı gibi ünitelerimiz eğitim ve uygulama noktasında en modern altyapıyı öğrencilerimizin hizmetine sunuyor.

Hemşirelik Bölümü öğrencilerimiz, klinik uygulama eğitimlerini yapabilecekleri İstanbul Atlas Üniversitesi’ne ait Medicine Hospital bulunmaktadır. Medicine Hospital fiziki koşulları, donanımı ve sağlık çalışanları ile öğrencilerin klinik uygulamalarını kolaylaştırıcı bir ortam sunmaktadır. Üniversitenin sağlık bölümleri ile hastane işbirliği esasına dayalı bir eğitim anlayışı vardır.

İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik Bölümü, proje tabanlı bir eğitim uygulaması olup birinci sınıftan itibaren öğrencilere proje eğitimleri verilmekte olup öğretim üyeleri danışmanlığında bilimsel ve sosyal projeler yapılmakta ve TÜBİTAK gibi kurumlara projelerle başvurular yapılmaktadır.

İstanbul Atlas Üniversitesi tüm Sağlık Bilimleri Programlarında eğitim, öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemeleri, bilgi ve becerilerini sürekli eğitim ile güncellemeleri, klinik ortamlarda bilgi etkileşimi, iletişim ve bakım ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip edebilmeleri ve bakıma yansıtmaları amacıyla bilgisayar destekli eğitim-öğretim materyalleri ve sanal gerçekliliği de içermektedir. Sanal gerçeklik son yıllarda popüler hale gelmiş bilgisayar grafik teknolojisidir. Bu yöntem, doğal gerçek ortamları taklit eden sanal obje ve ortamları sunan üst düzeyde bilgisayara dayalı etkileşimli ve çoklu ortam teknolojisidir. Sanal gerçeklik teknolojisi eğitiminde öğrenciler yaşadıkları ortamlarla etkileşimde bulunarak öğrenmelerini en üst düzeye çıkarabilmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin, çağın gelişen teknolojisini ve bu doğrultuda gelişen yeni mesleki yöntem ve yaklaşımları kullanabilecek donanıma sahip olmalarına, mesleki cihaz ve teknolojileri kullanma becerilerini geliştirmelerine önem verilir ve imkân sunulur.

Öğrencilerimize dört yıl boyunca her dönem İngilizce dil eğitimini teorik ve uygulamalı olarak almaktadırlar. Bu eğitimin sonunda İngilizce konuşabilme, yazma ve dinleme becerisi kazanarak mezun olacaklardır.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

Hemşirelik Bölümü mezunları  “Hemşire“ unvanını  alarak mezun olurlar. Bölüm mezunları, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren özel ve kamu mahiyetindeki tüm kurum ve kuruluşlarda, huzurevlerinde, kreşlerde, çocuk yuvalarında, okullarda, işyerlerinde, uygulayıcı,  eğitimci, yönetici ve araştırmacı rolde çalışabilirler. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında ve diğer ilgili bakanlıklarda görev yapabilirler. Mevzuata dayalı hakları kapsamında sağlık kabini açarak serbest çalışabilirler. Lisansüstü eğitime devam eden mezunlar ise sağlık kurum ve kuruluşlarında uzman hemşire olarak çalışmaya devam edebileceği gibi ilgili koşulları sağlayarak üniversitelerde akademik statüde görev alabilirler.

Akademik Kadro

Prof. Dr.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

TEL:

1501 (Dahili)
Prof. Dr.
Hemşirelik Bölümü BaşkanıHemşirelik Ana Bilim Dalı Başkanı

TEL:

1519 (Dahili)
İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı BaşkanıHemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1521 (Dahili)
Prof. Dr.
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1542 (Dahili)
Prof. Dr.
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1533 (Dahili)
Prof. Dr.
Tıp Fakültesi Öğretim ÜyesiHemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1201 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Doktora Programı Öğretim ÜyesiHemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1511 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1509 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1548 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1545 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür YardımcısıHemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1505 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Doktora Programı Öğretim ÜyesiHemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1525 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1540 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1547 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)
Öğretim Görevlisi
Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi

TEL:

1507 (Dahili)
Arş. Görevlisi
Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi

TEL:

1520 (Dahili)
Arş. Görevlisi
Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi

TEL:

1539 (Dahili)
Arş. Görevlisi
Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi

TEL:

1517 (Dahili)
Arş. Görevlisi

Tuğba İrem ERMAN

Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi

TEL:

1501 (Dahili)
Arş. Görevlisi
Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi

TEL:

1538 (Dahili)
Arş. Görevlisi
Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi

TEL:

1536 (Dahili)