Menü

Ergoterapi Bölümü

Ergoterapi; kişilerin günlük yaşam aktivitelerini, kendine bakım becerilerini ve mesleki üretkenlik becerilerini aktiviteler yoluyla korumayı ve iyileştirmeyi hedefleyen uygulamalı bir sağlık bilimi alanıdır.

Bölüm Hakkında

Disiplinler arası ekip içinde çalışan ve diğer rehabilitasyon uzmanlıkları ile iş birliği sağlayan ergoterapistler, kişinin günlük yaşamdaki rolünü ve topluma katılımını destekleyerek bireysel bağımsızlığını en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir.

Ergoterapist, rehabilitasyon ekibinin önemli bir parçasıdır. Pediatri, nöroloji, romatoloji, geriatri, psikiyatri gibi alanlarda görev alan sağlık profesyonelleriyle birlikte aktif olarak çalışmaktadır. Her yaş grubunda yaşam kalitesini arttırmak, istihdam sorunlarını azaltmak, sosyal ve toplumsal katılımı arttırmak için duyu, motor, bilişsel ve psikososyal becerileri geliştirir. Hayata katılımın ve yaşamdaki bağımsızlığın sağlanması, bireylerin sahip olduğu en temel değerleri ve en önemli becerileri oluşturur.

Ergoterapistler, sağlığın iyileştirilmesi amacıyla hem sağlıklı hem de sağlık sorunları olan kişilerle çalışırlar. Ergoterapi programı bireye özgü olarak düzenlenir. Ergoterapist, bireyi ev hayatında, iş ve sosyal ortamında mevcut becerileri açısından detaylı olarak değerlendirir. Bu becerilerin korunması, geliştirilmesi, bağımsızlığın ve üretkenliğin arttırılması amacı ile bir program hazırlar ve bu programı yürütür.

Ergoterapi programı, ülkemizde gelişmekte olan yenilikçi ve kariyer imkânları her geçen gün genişleyen bir rehabilitasyon alanıdır. Geniş bir vizyona sahip olan ergoterapi bilimi, gelecekte, dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık bilimleri arasında sanatla iç içe popüler bir sağlık bilimi olarak yerini alacaktır.

Programın gerektirdiği yeterlilikler nelerdir?

Ergoterapi Bölümünü tercih edecek öğrencilerin, insan ilişkilerinde ve iletişim becerilerinde başarılı, güncel bilimsel verilerden yararlanan araştırmacı bir kişiliğe sahip, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş ve işine sabırla yapabilen kişilik özelliklerine sahip olmaları başarılarını arttıracaktır.

Program öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

İstanbul Atlas Üniversitesi Ergoterapi Bölümü, alanında uzman akademik kadrosu ve multidisipliner yaklaşımıyla öğrencilerimiz için kapsamlı ve güncel bir eğitim sunmaktadır. Üniversitemiz, ergoterapi biliminin uygulamalı alanlarına uygun hazırlanmış Ergoterapi Bölümü için özel hazırlanmış laboratuvarımızda eğitim ve uygulama noktasında en modern altyapıyı öğrencilerimizin hizmetine sunmaktadır.  Uygulamalı dersler için özel olarak hazırlanmış laboratuvar ile öğrencilerimiz ergoterapi alanındaki teorik eğitimini uygulamalı eğitim ile tamamlama imkânına sahiptir.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

Ergoterapi Bölümü mezunları, genellikle duyusal ve gelişimsel bozukluklara yönelik rehabilitasyon, onkolojik rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon, geriatrik rehabilitasyon, nörolojik ve ortopedik rehabilitasyon, el rehabilitasyonu, sağlığı geliştirmeye yönelik çevresel düzenlemeler, sürücü rehabilitasyonu ve okullarda ergoterapi uygulamaları gibi geniş bir çalışma sahasına sahiptir.

Ergoterapistler ayrıca, tıbbi rehabilitasyon merkezlerinde, mesleki rehabilitasyon merkezlerinde, okul ve eğitim merkezlerinde, evde sağlık hizmetlerinde çalışabilir ve kişinin taleplerine özgü bireyselleştirilmiş rehabilitasyon müdahalesinde de bulunabilir. Ergoterapistler, multidisipliner rehabilitasyon süreçlerinde sahip olduğu bütüncül bakış açısıyla multidisipliner rehabilitasyon hizmetini kariyeri boyunca uyumlu bir şekilde sürdürebilir.

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi
Ergoterapi Ana Bilim Dalı BaşkanıErgoterapi Bölümü Başkanı

TEL:

1508 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1546 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)
Öğretim Görevlisi
Ergoterapi Bölümü Öğretim Görevlisi

TEL:

1501 (Dahili)
Öğretim Görevlisi
Ergoterapi Bölümü Öğretim Görevlisi

TEL:

1501 (Dahili)
Öğretim Görevlisi
Ergoterapi Bölümü Öğretim Görevlisi

TEL:

1501 (Dahili)
Arş. Görevlisi
Ergoterapi Bölümü Araştırma Görevlisi

TEL:

1501 (Dahili)