Menü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (Türkçe/İngilizce)

Fizyoterapistler tarafından kişiye özgü olarak planlanan fizyoterapi ve rehabilitasyon programı, hasta veya sağlık sorunu olan bireylerin maksimum yaşam kalitesine erişmesini amaçlar.

Bölüm Hakkında

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon; yaralanma, hastalık, çevresel faktörler, travma ve yaşlılık gibi nedenlerle eksilme, bozulma veya engellilik gösteren fonksiyon ve hareketleri geri kazandırma amaçlı yapılan, elektrik akımı, sıcak ya da soğuk uygulaması gibi bazı fizik tedavi modalitelerinin yanı sıra egzersizler veya çeşitli uygulamalarla hastaların tedavisine verilen isimdir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tanımına göre ise fizyoterapistler; insanlardaki motor fonksiyonları restore etmek veya geliştirmek, hareket kabiliyetini artırmak, ağrılı durumların tedavisini gerçekleştirmek ve yaralanma, hastalık veya diğer bozukluk durumlarının getirebileceği fiziksel problemleri tedavi etmek veya önlemek için değerlendirme yapan, rehabilitasyon programlarını planlayan ve uygulayan kişilerdir.

Fizyoterapistler tarafından kişiye özgü olarak planlanan fizyoterapi ve rehabilitasyon programı, hasta veya sağlık sorunu olan bireylerin maksimum yaşam kalitesine erişmesini amaçlar. Hasta veya sağlıklı kişilere gereken egzersiz reçetesini yazma ve uygulama hakkına sahiptir.

Programın gerektirdiği yeterlilikler nelerdir?

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne ilgi duyan öğrencilerimizin öncelikle Sayısal puan türünde başarılı olmaları ve buna ek olarak programın gerektirdiği biyoloji, fizik, anatomi, fizyoloji, psikoloji ve temel tıbbi bilimlere ilgi duyuyor olmaları beklenir. Mezuniyet sonrasında “fizyoterapist” unvanı alan öğrencilerin; mesleki başarı, olgunluk ve yararlılıkları açısından her yaştan insan ilişkilerinde ve iletişim becerilerinde başarılı olmak, dinamik çalışma hayatına adapte olabilmek, güncel bilimsel verilerden yararlanan araştırmacı bir kişiliğe sahip olmak, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemek, işine sabırla, disiplinle ve özenle yaklaşmak, yardımsever ve atılgan olmak gibi özelliklere sahip olmaları önemlidir.

Program öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

Atlas Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, alanında uzman akademik kadromuz ve multidisipliner bir yaklaşımla öğrencilerimizin en üst düzeyde eğitim almasını, bilgi ve becerilerini mesleki etik prensipler çerçevesinde başarılı bir şekilde çalışma hayatlarına yansıtmalarını hedefliyoruz. Toplam 6.100 metrekarelik alana sahip, içinde Türkiye’nin en büyük multidisipliner laboratuvarlarını barındıran 38 adet eğitim, uygulama ve ileri düzey araştırma laboratuvarımızı bu misyonda öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Temel Bilimler Uygulama Laboratuvarı, Multidispliner Tıp Laboratuvarı, Anatomi, Fizyoloji Laboratuvarları ve Program için özel olarak tasarlanan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı ve Ergoterapi Laboratuvarları ile öğrencilerimize mesleki deneyimlerimizi en iyi şekilde aktarma olanağı sağlıyoruz.

Öğrencilerimizin teori bilgilerini, uygulamaya dökebilmeleri ve mesleki hayata en iyi şekilde aktarabilmeleri için öğrencilerimize, Tıp Fakültemiz ve Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren hastane ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ünitemizde uygulama ve staj olanağı sağlıyoruz.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunları, geniş bir çalışma alanına sahiptir. Hastaneler, özel eğitim kurumları, tıp merkezleri, özel sağlık kurumları, üniversiteler, kaplıca/termal tesisleri, spor/sağlıklı yaşam merkezleri, huzur evleri, profesyonel ve amatör spor kulüpleri ve daha birçok yerde görev alabilirler. Görev sırasında fizyoterapistler; hekimler, hemşireler, ergoterapistler, fizik tedavi teknikerleri gibi rehabilitasyon ekibinin diğer profesyonelleri ile iletişim ve etkileşim hâlinde çalışırlar.

Akademik Kadro

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı BaşkanıFizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı

TEL:

1522 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1518 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim ÜyesiTıp Fakültesi Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1537 (Dahili)
Öğretim Görevlisi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi

TEL:

1534 (Dahili)
Arş. Görevlisi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi

TEL:

1529 (Dahili)
Arş. Görevlisi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi

TEL:

1501 (Dahili)