Menü

Atlas Teknoloji Transfer Ofisi

Başvurular

Havada uçuşan her fikrin iniş yapacağı meydana ihtiyacı vardır.

ATLAS ÜNİVERSİTESİ PATENT ÇAĞRISI

Fikriniz, Havada Kalmasın!

Bu çağrı; buluş fikirlerini tescil ettirerek  hayata geçirmeleri ve ticarileştirmelerek bir katma değere dönüşmesine yardımcı  olmak amacıyla Atlas Üniversitesi akademik personeli ve öğrencilerinin başvurusuna sürekli açıktır.

Başvuru sahiplerinin buluşlarının, patente veya faydalı modele dönüşebilmesi için ekte yer alan  Buluş Bildirim Formunu eksiksiz ve tam olarak doldurması ve akabinde

Atlas TTO@atlas.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

BULUŞ BİLDİRİMİNDE BULUNAN ATLAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİMİZİN ve ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Buluş bildirimine dair ilke ve esaslar 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlarına ilişkin 121 inci maddesi çerçevesinde belirlenmiştir.

¬ Buluş sahibi, buluşunu/patent başvurusunu her durumda yazılı, ıslak imzalı olarak ve geciktirmeksizin Atlas Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisine (tto@atlas.edu.tr) bildirmekle yükümlüdür.

¬ Bildirimler, Teknoloji Transfer Ofisi (‘’Atlas TTO’’) web sitesinde yer alan Buluş Bildirim Formu (BBF) ve Tasarım Bildirim Formu (TBF) buluş veya tasarım sahibi tarafından, vakit kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde buluşu veya tasarımı ile ilgili tüm detaylı belge, çizim, tablo, şekil, görsel vb. içerecek şekilde doldurularak Atlas TTO’ ya iletilecektir.

¬ Birden fazla buluşçu veya tasarımcı olması halinde buluşçuların veya tasarımcıların, buluş veya tasarım üzerindeki hak paylaşımları kendi aralarında mutabakat sağlanarak ileride herhangi bir tartışmaya sebep olmayacak şekilde  belirlenir ve bu oranlar BBF’ ye veya TBF’ ye rakam ve yazı ile yazılacaktır.

¬ Buluş veya tasarım sahipleri tarafından, buluşun veya tasarımın nasıl ortaya çıkarıldığı, hizmet buluşu veya serbest buluş mu olduğunu nedenleri ile birlikte BBF veya TBF’ de  açıkça anlatılarak bildirilecektir.

Değerlendirme Süreci

¬ Atlas TTO kendisine teslim edilen BBF’yi ve TBF’yi kaydeder ve bu bildirimin tarih ve kayıt numarasını, gecikmeksizin ve yazılı olarak buluş sahiplerine bildirir.

¬ BBF veya TBF eksik ise, Atlas TTO 2 (iki) ay içinde eksiklerin giderilmesini bildirimde bulunan buluş veya tasarım sahiplerine yazı ile bildirir. Buluş veya tasarım sahipleri bu eksikleri 1 (bir) ay içinde gidererek, Atlas TTO’ ya yazılı olarak iletir.

¬ Atlas TTO, BBF ile iletilen buluş bildiriminin, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kurulu (‘’FSMHK’’) da değerlendirilmesini, hizmet buluşu ise üniversitenin tam veya kısmi hak talebini buluş sahiplerine buluş bildirim tarihinden itibaren 4 (dört) ay içinde yazılı olarak buluşçu/lara bildirir.

¬ Atlas TTO, BBF’nin ön değerlendirmesini ve ön değerlendirmeden geçen buluşların Ön Patent araştırmasını yapar veya bir patent ofisinin Ön Araştırmasını yapması konusunda karar verir.

¬ Atlas TTO, Ön araştırma raporunda (‘’ÖAR’’) olumlu görülen BBF’leri FSMHK’ya sunar, ATLAS Atlas TTO ön değerlendirmesi (şekli uygunluk) veya ÖAR’ u olumsuz görülen tüm BBF’lerin bilgisini de ayrıca FSMHK’ya verir. FSMHK, buluşun veya tasarımın bilimsel ve ticari boyutlarını değerlendirir.

¬ BBF’nin Atlas TTO’ya teslim edilmesini veya buluş sahipleri tarafından önceden yapılmış tescil başvurusunun Atlas TTO’ ya bildirilmesini müteakip 4 (Dört) ay içerisinde FSMHK’nın karar vermemesi durumunda buluş Serbest Buluş haline gelir.Bu durum buluşçuya yazılı olarak bildirilir. Bu durumda buluşçu,serbest kalan buluşu için,kendi adına patent altına alma hizmetini dilerse başka patent ofisleri yerine ,Atlas TTO’ dan hizmet satın alarak tescil işlemlerini yine Atlas TTO aracılığı ile yapabilir.

¬ FSMHK’ da alınacak hizmet buluşu ve Üniversitenin hak sahipliği kararından itibaren 4 (dört) ay içinde veya buluş sahipleri ile anlaşılması halinde karar tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde, Atlas TTO patent/faydalı model başvurusunu,Türk Patent ve Marka Kurumuna gerçekleştirir.

¬ Atlas TTO’ya buluş bildiriminde bulunulmadan buluş sahipleri tarafından yapılan patent/faydalı model başvurusu; başvuru tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde Atlas TTO’ ya yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

¬ Atlas TTO önceden yapılmış olan başvuru bildirimini FSMHK’na sunar. FSMHK’ da Atlas Üniversitenin hak sahipliği kararı alınırsa Üniversite, karar tarihinden itibaren 4 (dört) ay içinde Türk Patent ve Marka Kurumuna patent/faydalı model başvurusunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesini ve işlem görmesini bildirir. Aksi takdirde buluş serbest buluş olarak kabul edilir.

¬ Hak sahipliği Atlas Üniversitesine geçen buluşla ilgili olarak; buluşçular yapılan başvuruya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri ve buna ilişkin süreçlerde ihtiyaç duyulan bilgi, şekil, tablo, resim ve belgeleri Atlas TTO’ya verir.