Menü

Atlas Teknoloji Transfer Ofisi

Proje Destek Birimi

Proje Destek Birimi’nin amacı Atlas Üniversitesi’nde ve Marmara bölgesinde bulunan araştırmacı ve akademisyenlerin ulusal/uluslararası destek programlarına etkin katılımının arttırılması ve bu programlardan yararlanabilmesi adına; sürekli bilgilendirme, projelendirme ve idari destek hizmetlerinin verilmesini sağlamaktır.

Bu amaçla;

¬ Üniversite dışında, farklı kurum ve kuruluşlara Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarının tanıtımına yönelik çalışmaların yapılması,

¬ Destek programlarına yönelik çağrı duyurularının hem iç yazışma hem de tüm sosyal medya platformlarını kullanarak etkin bir şekilde yapılması,

¬ Proje Fikri ve Fon Destekleri Görüşme Toplantılarının tertip edilmesi,

¬ Proje hazırlama, yazma, yürütme ve raporlamada; eğitim, şekilsel denetim ve bütçe kontrol desteğinin verilmesi,

¬ Uygulamalı Proje Yazma Atölyelerinin bir eğitim programı dahilinde sürekli açılması,

¬ Proje önerisi ön değerlendirme hizmetinin yaygın olarak gerçekleştirilmesi,

¬ Proje Başvuru Formlarının Hazırlanmasında İdari ve Teknik Destek verilmesi,

¬ Red almış projelerin gerekçelerinin incelenerek revize edilmesinde görüş bildirilmesi

¬ Destek programları ile ilgili eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi,

¬ Projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlanması ve idari desteğin verilmesi,

¬ İTO, İSO, Sanayi Kuruluşları, KOSGEB , TTO, Teknopark ve STK’lar ile işbirlikleri oluşturulması,

¬ Günün şartlarına göre değişen ihtiyaçlara göre eğitimlerin organize edilmesi,

vb. etkinlikler yürütülmektedir.