Menü

Atlas Teknoloji Transfer Ofisi

Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi

Atlas TTO, Üniversite - Sanayi İşbirliği Birimi, projelerin fikir aşamasındaki veya mevcut Ar-Ge çalışmalarının tasarım ve tasarımını sektöre doğru ve hızlı bir şekilde entegre edilmesini sağlayarak yönetir.

Sözleşme yönetimi, hukuki danışmanlık, mali konuların takibi, idari süreçlerin yönetimi, sektörel organizasyonlar düzenleyerek akademisyen ve sanayicilerin buluşması, üniversite fırsatlarının en verimli şekilde kullanılması için üniversite ve sanayi ihtiyaçlarının belirlenmesi konularında hizmet vermektedir.

Atlas TTO, ÜSİ sürecini kurumsallaştırarak faaliyetlerini hızla sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Atlas TTO bünyesinde amaç ve hizmet için farklı konu ve projelere imza atılmıştır. “Atlas TTO Proje Gizlilik Sözleşmesi”, “Atlas TTO – Hizmet Alımı ve Danışmanlık Sözleşmesi”, “Atlas TTO-USİ Ön Protokol Sözleşmesi” ve “Atlas TTO-USİ” Mentorluk Sözleşmesi ” 4 ayrı sözleşme kullanılmak üzere hizmete açılmıştır.

Bu mevcut anlaşmalar kullanım alanlarına göre detaylı olarak anlatılmıştır. İş Akış Şeması’nda işbirliği süreçlerine ilişkin bilgilendirme dokümanı, anlaşmalar ve yol haritası da açıklanmaktadır.

¬ Atlas-USİ Ön Protokol Anlaşması: Projede görev alacak akademisyenin, fon sağlayan kuruluşlara başvurmadan önce görevlendirilmesi ile yapılacak üniversite-sanayi işbirliğini belirlemek amacıyla imzalanan sözleşmedir.

¬ Atlas TTO-Hizmet Alımı ve Danışmanlık Sözleşmesi: Akademisyenlerin çalışmaları sonucu verilecek hizmetler için Ar-Ge veya genel danışmanlık hizmetlerinde firmalar ile Üniversite arasında imzalanan nihai sözleşmedir.

¬ Atlas TTO-USI Mentorluk Sözleşmesi: İşletme ile üniversite arasında olası işbirliği alanlarını belirlemek ve etkileşimi sağlamak amacıyla imzalanan iyi niyet sözleşmesidir.

¬ Gizlilik Politikası: Yapılacak çalışmalarda ortaya çıkabilecek bilgilerin korunması için hazırlanan ve muhataplar tarafından imzalanan sözleşmedir.

Atlas TTO ÜS EKİBİNİN SUNDUĞU HİZMETLER

Sanayi Kuruluşları ile Yüz Yüze Toplantılar

Akademik Çalışmalara Temel Olacak Sektör Sorunlarının Belirlenmesi

Firmaların Ar-Ge İnovasyon Kapasitesinin Test Edilmesi ve Değerlendirilmesi

Sözleşme Yönetimi, Takip İdari ve Teknik Danışmanlık

Proje Ortaklıkları ile Çok Yönlü Röportajlar

Sektör Bazlı Firma – Akademisyen Eşleştirme

Çatı Organizasyonları ile Sağlanacak İşbirliği İmkanlarının Araştırılması

Proje Destek Birimi ile Sürekli Koordinasyon

Üniversite Olanakları ve Yeteneklerinin Tanıtımı

Multidisipliner Çalışma Gruplarının Oluşturulması

İş ve Strateji Geliştirme Çalışmaları Atlas TTO Hizmet Paketi (Sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre FSMH Çalıştayı, Proje Yazım Çalıştayı, Prototip Çalıştayı vb. belirleyerek hizmetlerimizi paket programa dönüştürüyoruz.)

Ar-Ge, Teknoloji Merkezleri ve Tasarım Merkezleri için Proje Süreç Danışmanlığı

Ar-Ge ,Teknoloji Merkezleri ve Tasarım Merkezleri için Proje Süreçleri Danışmanlığı

İlgili Dosyalar