Menü

Atlas Teknoloji Transfer Ofisi

Fikri Sinai Mülkiyet Hakları ve Patentleme Birimi

Bilindiği gibi Telif Hakları veya Fikri haklar olarak da bilinen Fikri mülkiyet; edebiyat, sanat, müzik, mimari vb. gibi eserler üzerinden sahip olunabilecek haklardır.

Sınaî Mülkiyet ise genel tanımı ile sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üretici veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına tescil edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir haktır. Sınai Mülkiyet hakları patent, faydalı modeller, marka ve tasarımları kapsamaktadır. Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları; eser, marka, buluş sahibinin ticari haklarını koruyan haklardır.

Atlas TTO olarak, Atlas Üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik bir katma değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve bölgedeki firmaları Ar-ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir ve karlı işbirliğini sağlamak temel amacımızdır.

Bu amaçla;

¬ Atlas Üniversitesi Akademisyenlerine ve sanayideki işletmelere proje danışmanlığı hizmetlerinin sunulması ( proje yazma , yürütme, raporlanma),

¬ Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge/Ür-Ge temelli çalışmalarını ulusal ve uluslararası hibe ve destek programlarından yararlandırarak projelerin geliştirilmesi,

¬ Atlas Üniversitesi Akademisyenlerinin bilimsel çalışmalarının ihtiyaç duyulan sektörlerin hizmetine sunulması, uygulanması, sonunda ticarileştirilmesi,

¬ Sanayi Kuruluşlarından gelen taleplerin, üniversitede konunun uzmanlığına sahip ilgili akademisyene yönlendirilmesi, proje ve üretim danışmanlık hizmeti alınmasının sağlanması,

¬ Üniversite-sanayi buluşma alanlarının inşaa edilmesi,

¬ Sanayi kuruluşlarının problemlerini tespit edebilmek için yapılan düzenli sanayici ziyaretlerinde elde edilen bilgiler ışığında sanayi ihtiyaç analiz raporu oluşturmak,

¬ İşbirliği aşamasına gelmiş projelerde sözleşme yönetimi, hukuki danışmanlık, mali konuların takibi gibi konularda hizmet verilmesi, vb. etkinlikleri yürütülmektedir.