Menü

Atlas Teknoloji Transfer Ofisi

Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi

Atlas Üniversitesi olarak kurumumuzun girişimcilik eko sisteminde, üniversite kuruluş felsefesi çerçevesinde konumlanması hedeflemekte ve bu yönde çalışmalarımızı ve etkinliklerimizi sürdürmekteyiz.

Bu amaçlar doğrultusunda Girişimcilik ve Şirketleşme Faaliyetleri kapsamında akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve hedef kitlemizde yer alan diğer girişimcilere etkin ve sürekli hizmet vermekteyiz. 2021 yılında TTO kurulumunda yola çıktığımız en temel hizmetimiz, Atlas TTO Ön Kuluçka Programı’dır. Girişimcilik ve Şirketleşme Faaliyetleri Kapsamında diğer hizmetlerimiz; farkındalık etkinlikleri ve eğitimleri, girişimci adayı/girişimci öğrenci ve Akademisyenlerimize ticari ve hukuki danışma hizmeti, (BİGG) Bireysel Genç Girişim Programı hakkında bilgilendirme ve uygulayıcı kuruluşlara yönlendirme şeklinde olup kuruluş felsefesine özgü bir hizmet anlayışı ile etkinliklerimizi planlamakta ve hızla sürdürmekteyiz.

ATLAS KULUÇKA EKİBİNİN SUNDUĞU HİZMETLER

¬ Atlas Üniversitesi Girişimcilik ve Kuluçka Programı destek programı kapsamında açılacak Pazarlama ve Tanıtım Ofisi ise girişimcilerinin, en çok sorun yaşadığı pazarlama ve firma tanıtım faaliyetleri konusunda, markalaşmaktan, strateji geliştirmeye, ürün pazar uyumu aktivitelerinden, reklam alanı seçimine kadar birçok farklı konuda girişimcilerin taleplerine yönelik çözümler sunmaktadır. Pazarlama ve tanıtım ofisi müşteri odaklı yaklaşımla bütüncül bir pazarlama anlayışını bir arada ele arak, ürün, hizmet, fiyat, dağıtım ve promosyon aktivitelerini bütünleşik bir yaklaşımla yönetmektedir.

¬ Girişimcilerin, müşteri talep ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve  yeni müşterilere yeni ürünlerle ulaşmayı öngören ürün ve hizmet sağlayabilmek için tasarım yönetimini etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri büyük bir önem taşımaktadır. Atlas Üniversitesi Girişimcilik ve Kuluçka Programı destek ofisleri kapsamında açılacak olan Tasarım Ofisi, girişimcilerin ihtiyaç duydukları, kurumsal kimlik çalışmaları, satış özendirme ve pazarlama materyalleri ve yatırımcı sunumları temel olmak üzere bütün tasarım ihtiyaçlarını profesyonel tasarım ajansı hassasiyeti ile karşılamak üzere faaliyetler yürütmektedir.

¬ Girişimcilik ekosisteminde yenilikçi fikirlerin, projeden, ürüne dönüşmesi noktasında akademik desteğin yanında mentorluk ve danışmanlık desteğine şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır . Atlas Üniversitesi Girişimcilik ve Kuluçka Programı girişimcilerin bu ihtiyacını gidermek üzere açılacak, Mentorlük ve Danışmanlık Ofisiyle girişimlerin çalıştığı spesifik alanlarda ihtiyaç duydukları belirleyerek, bu ihtiyaçlara süratle çözüm sağlayabilecek, yol göstericlik yapacak, sağladığı etkin ve kalıcı işbirliklerinin gücüyle ürün/hizmetlerini ticarileştirmek ve iş birliği yapmayı talep eden kuruluşlara çok daha hızlı erişmelerini sağlayacaktır. Mentorluk ve Danışmanlık Ofisi; girişimcinin büyüme ve gelişme evresinde yapacağı hataları öngörerek ve engelleyerek ortaya çıkabilecek maliyetleri ve riskleri en az seviyeye indirirken; satış, müşteri bulma, doğru yatırım alma gibi konulardaki tavsiyeleriyle finansal yapısını sağlamlaştırarak, başarısına büyük katkılar sağlayacak değerli çözümler sunmaktadır.

¬ Girişimcilerin ihtiyaç duyacakları temel hukuki danışmanlık hizmetlerinden, şirket ana sözleşmeleri ve yatırımcı işbirliği ve ortaklık sözleşmeleri gibi ileri düzey hukuki konulara değin her konuda girişimcilere etkin, profesyonel ve düşük maliyetli optimum çözümler sunmaktadır.

¬ Girişimcilerin ilk dönemlerde yaptığı en hayati hatalardan biri finansal konuları ikini planda görmek ve yeterince dikkate almamaktır. Oysa bir işletmenin en önemli fonksiyonlarından biri olan gelir gider dengesi likidite vb. finansal değerler, girişimlere ileriye yönelik planlama ve projeksiyon oluşturma olanağı sağlayarak, karşılaşmaları muhtemel sorunları göstererek önlem almalarını ve çok önceden çözüm üretme fırsatını vermektir. Bu manada Finans Ofisi, girişimciler için finansal projeksiyon oluşturma ve alternatif yatırım kaynaklarına erişim noktasında büyük bir ön görü sağlayarak girişimlerin yatırım öncesi ve sonrası değer tespitinin yapılmasına yardımcı olmaktadır.

ÖN KULUÇKA MERKEZİ

Yenilikçi bir fikre sahip olup bu fikrini bir iş modeline dönüştürmek ve girişimci olmak isteyen ya da yenilikçi iş fikrini iş modeline düştürerek yenilikçi ürününü/hizmetini geliştirmiş girişimciler ön kuluçka merkezine başvuru yapabilir. Girişimcinin ön Kuluçka merkezine kabulü ile girişimci ön Kuluçka merkezinin sunmuş olduğu ön kuluçka Girişimcilik (PRE-INCUB) programı hizmetlerine erişim olanağı yakalar.

Ön Kuluçka Merkezi’ne kabul edilen girişimcilere sunulan hizmetler:

Altı ay boyunca Ön Kuluçka hizmeti alma ve ortak alanları 7/24 kullanabilme
Eğitim, söyleşi ve etkinliklere katılım
Girişimciliğe yönelik hibe destek programlarına yönelik proje geliştirme desteği
Şirketleşme desteği
İş modeli hazırlama
İş planı hazırlama
Birebir danışmanlık
Mentorluk
Akademisyen desteği
Laboratuvar desteği
Potansiyel ilk müşterilere erişim fırsatı
Çekirdek yatırıma erişim fırsatı

KULUÇKA MERKEZİ

Yenilikçi ürününü/hizmetini ilk müşterisi ile buluşturmuş ve şirketini kurmuş girişimciler Kuluçka Merkezi’ne başvuru yapabilir. Girişimcinin Kuluçka merkezine kabulü ile girişimci Kuluçka merkezinin sunmuş olduğu Kuluçka Girişimcilik (INCUB) programı hizmetlerine erişim olanağı yakalar.
Kuluçka Merkezi’ne kabul edilen girişimcilere sunulan hizmetler:
Altı ay boyunca Ön Kuluçka hizmeti ve ortak alanları 7/24 kullanabilme
Eğitim, söyleşi ve etkinliklere katılım
Özel çalışma alanı
Girişimciliğe yönelik hibe destek programlarına yönelik proje geliştirme desteği
Birebir danışmanlık
Mentorluk
Akademisyen desteği
Laboratuvar desteği
Potansiyel müşterilere erişebilme
Network
Yatırımcıya/finansmana erişebilme
Atlas Üniversitesi’nden ön fon desteği alabilme fırsatı