Menü

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fakülte Hakkında

Üniversitemizin sahip olduğu çok amaçlı laboratuvarlar ve farklı bilim alanlarını içeren yüksek kapasiteli Hastanesinde öğrencilerimiz, öğretim elemanlarının rehberliğinde uygulamalarını gerçekleştirebilecek ve böylece bu deneyimlerle mezuniyetleri sonrasında mesleki bilgi ve becerilerini kolaylıkla hizmetlerine yansıtabileceklerdir.

İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, çağdaş eğitim anlayışı doğrultusunda ulusal ve uluslararası boyutta birey, aile ve toplumun sağlıkla ilgili sorun ve gereksinimlerini, bilimin ışığında ve evrensel standartlarda karşılayacak yetkinlikte sağlık insan gücü yetiştirmeyi ve sağlık alanında insanlık yararına bilimsel bilgi üreterek toplumun yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır.

İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Beslenme ve Diyetetik, Dil ve Konuşma Terapisi (Türkçe ve İngilizce), Ebelik, Ergoterapi, Hemşirelik (Türkçe ve İngilizce), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gibi sağlık alanında gittikçe önemi artan ve bu doğrultuda duyulan gereksinimin de arttığı bölümlerimizde; alanında uzman öğretim elemanları, gelişmiş teknolojiye sahip eğitim altyapısı ve öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, yenilikçi, yaratıcı ve toplum yararını gözeten yetkin bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Üniversitemizin sahip olduğu çok amaçlı laboratuvarlar ve farklı bilim alanlarını içeren yüksek kapasiteli Hastanesinde öğrencilerimiz, öğretim elemanlarının rehberliğinde uygulamalarını gerçekleştirebilecek ve böylece bu deneyimlerle mezuniyetleri sonrasında mesleki bilgi ve becerilerini kolaylıkla hizmetlerine yansıtabileceklerdir. Sağlık Bilimleri Fakültesi, tüm bölümlerinde lisans eğitimi süresince verilen yabancı dil dersleriyle öğrencilerimizi, farklı kültürlerdeki bireylere sağlık hizmetleri sunma ve küresel ölçekte sağlık sistemine katkı sağlama noktalarında yetkin kılacaktır.