Menü

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

– Üretken ve nitelikli öğretim üyesi kadrosuna sahip olarak insan ve toplum bilimleri alanlarında öncülük sağlamak.

– Yerel ve evrensel düzeyde bilgi ve kültürel birikime katkıda bulunan uygulamalarla öğrenim gördüğü alanın bilgi ve becerilerini üst düzeyde edinmiş bireyler yetiştirmek.

– Topluma yararlı uygulamalar eşliğinde bilim dünyasına katkı sağlamaktır.

Misyonumuz

– Etik ilkeler çerçevesinde, bilgi ve kültür üreterek bilimsel ve yenilikçi yöntemlerle yerel ve evrensel düzeyde topluma ve bilime katkı sağlamak.

– İnsanı ve toplumu bilimsel, kültürel kavram ve kuramlar ışığında algılayan; yeni yöntemlere açık, bilgi edinmede ve ulaşmada aktif rol alan öğrenciler yetiştirmek.

– Üniversitemizde edinmiş olduğu kazanımlarla yenilikçi, girişimci, toplumsal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirerek toplumların ve bilimlerin de yararına katkıda bulunmak.