Menü

Fakülte Hakkında

İnsan ve toplum hayatı önemli bir değişim içindedir. Bu kişisel değişimin fiziksel ve zihinsel yönleri vardır. Değişimin şekillendiricileri ise kişilere ait fiziksel, zihinsel ve toplumsal yapılardır.

Tarih boyunca, insanı, toplumu ve tüm dünyayı şekillendirenler öncelikle filozoflar, liderler ve mühendisler olmuştur. Filozoflar ve liderler olaylara ve problemlere insan ve toplum boyutuyla bakarlar. Mühendisler ise bu bakışı mantık, akıl ve bilimsel değerler ile matematiği dikkate alarak düşünce ve/veya hayal dünyasından gerçek dünyaya taşımayı tasarlarlar, planlarlar, denerler ve başarırlar.

Mevcut bilgiler ile çözüm üretmekte zorluk yaşanan problemlerin üstesinden gelebilmek için olaylara farklı ve çoklu bakış gereklidir. Ayrıca, bir alandaki bilgiyi diğer alanlara transfer ederek kullanmak ise çoğunlukla bir zorunluluktur. Bunu her bireyin 21. yüzyıl becerilerine sahip olması gerçekleşebilir. Günümüzde tüm alanlarda hızlı değişimler yaşanmasına karşın özellikle fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerindeki gelişmeler modern yaşamın tüm alanlarını şekillendirmektedirler. Yine geleceğin şekillenmesinde ve yaşanması muhtemel problemlerin çözümünde, iyi tasarımlar ve mühendislik yaklaşımları anahtar rolü üstlenecektir. Özellikle günümüzde değişimi şekillendirenler teknolojiyi etkin kullanabilen kişiler ve toplumlardır. Değişim tasarım ve mühendislik imkanlarının dikkate alınmasıyla ortaya konan somut ve soyut gelişmelerle olmaktadır. Bu kapsamda mühendislik için başarı, var olan kısıtları aşarak, öngörülen hedefe teknolojik imkanları kullanarak-geliştirerek ulaşmaktır.

Yaşadığımız çağın gündemini oluşturan, Endüstri 4.0 – 5.0, nesnelerin interneti, insansız araçlar, sanal gerçeklik, yapay zeka, büyük veri, gerçeğe yakın oyunlar, genetik yapıların yeniden şekillendirilmesi, e-ticaret, şubesiz bankacılık, insansız fabrikalar, sosyal medya, kişilerin ve toplumların güvenliğinin hızlı ve şeffaf bir şekilde değerlendirilebilmesi, uzay yolculukları, tüm kaynakların etkin kullanılması, mikro ve makro problemlerin benzetimleri, yapay organların geliştirilmesi, insansı robotlar, 3 boyutlu yazıcılar, program hazırlayabilen yazılımlar, tıbbi destek ve ameliyat robotları, görüntüleme ekipmanları, karar verme destek sistemleri, zihinsel aktiviteleri takip edebilme ve hatta yönlendirme yazılımları birçok bilim dalının mühendislik yaklaşımı ve sinerjisi ile ortaya konan uygulamalardır. Bizler kişisel ve toplum olarak, bu gelişmelere uyum sağlamak ve bu değişen ortamda yaşamak zorundayız.

Bu baş döndürücü değişimin seyircileri ve kullanıcıları olmaktan daha çok onları geliştirmeyi ve yenilerini sunabilmeyi vizyon edinmiş olan Atlas Üniversitesi, nicelikten daha çok nitelikli bir gruba dahil etmek için sizleri Mühendislik ve Doğa Fakültesi Programlarına bekliyor. Bu anlamada Mühendisler ve Bilim insanları olarak günümüzü ve geleceği birlikte kuralım.