Menü

Tıp Fakültesi (Türkçe/İngilizce)

Bologna Bilgi Paketi

Bologna Süreci, Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir yeniden yapılanma sürecidir. Pek çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile 48 üye ülke tarafından oluşturulan ve sürdürülen bir süreçtir.

Öğrenciler ve öğretim elemanlarının istihdamını ve hareketliliği artırmak için Bologna Süreci’nde bazı hedefler konulmuştur.

Bunlar:

¬ Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve/veya dereceleri oluşturmak.

¬ Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı sisteme geçmek.

¬ Avrupa Kredi Transfer Sistemini – AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) uygulamak.

¬ Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak.

¬ Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını uygulamak ve yaygınlaştırmak.

¬ Yükseköğretimde Avrupa standartlarını yakalamak.

Bologna kriterlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Bologna kriterleri için tıklayınız.