Menü

Tıp Fakültesi (Türkçe/İngilizce)

Öğrenci Toplulukları

Medicine in Atlas

Topluluk Misyonu

İstanbul Atlas Üniversitesi öğrencilerinin kişisel gelişimlerine olanaklar  yaratmak, liderlik vasıflarını öne çıkartmak, öğrencilerin dünya çapında bakış açıları  kazanmalarına destek olmak, öğrencilerin ve toplumun sosyal farkındalık bilincini  geliştirmenin yanında tıp dünyasına daha fazla hâkimiyetini sağlamaktır. Üyelerinin bir hekimden daha fazlası olmasını amaçlar.

Topluluk Hedefi

Eğitimler düzenlemek, sosyal proje geliştirme ve yürütme  çalışmaları yapmak, öğrencilerin ulusal ve uluslararası bağlantılar kurmasına ortam  hazırlamak, tıp fakültesi öğrencilerinin haklarını korumak için savunuculuk yapmak, ulusal ve uluslararası tıp öğrenci birliklerini İstanbul Atlas Üniversitesi içinde temsil  etmek ve İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesinin temsilini bu platformlarda  gerçekleştirmektir.