Menü

Tıp Fakültesi (Türkçe/İngilizce)

Dekanın Mesajı

Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi yaşanabilir bir dünya için Tek Sağlık Kavramını sahiplenen bir kurumdur. İnsan hayatı sağlık hizmetleriyle başlayıp sağlık hizmetleri ile sonlanan bir süreçtir. Bu süreçte görev alacak hekim bireyler olarak sizlerle uzun bir yolculukta yol arkadaşlığı yapacağız.

Değerli Öğrencilerimiz

Hekimlik ömür boyu büyük sorumluluklar üstlenilen etik kuralların önemli olduğu bir meslektir ve bu sorumluluk öğrencilikten başlamaktadır. İnsan yaşamının kalitesi, verimliliği sağlığa dayanmaktadır. Yüksek verimlilik ve üretkenlik ancak sağlıklı bir çevrede ve sağlıklı bir iş ve sosyal yaşamla mümkündür.

Hekimlik mesleğine adım atarken bilgi, beceri ve tutumlar kazanacağınız uzun bir eğitim hayatınız olacak. Size öğretilen ve öğrenmeniz istenilen her şey hekimlik hayatınız boyunca geliştirmeniz gereken konulardır. Sahip olmanız gereken bilimsel şüphe, öğrendiklerinizi uygulamaya, araştırmaya yönlenmenizde size rehberlik edecektir. Eleştirel düşünen, sorgulayan, araştıran hekimlik yolunda birlikte yürüyeceğiz. Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesinde kurum hedefimiz öğrenci odaklı eğitim olup çağımıza uygun gelişiminiz bu kesintisiz eğitime tam katılımınızla mümkün olacaktır. Şüphe ve meraklarınızı, hocalarımızın rehberliğinde öğrencilik hayatınız esnasında, araştırmalarla besleyebilirseniz geleceğin özlem duyulan “Yaşam Boyu Öğrenen” hekimleri olabileceksiniz. Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi sizin bu hedeflere uygun yetişmeniz için alt ve üst yapı olanaklarını sürekli geliştirmektedir. İyi birer hekim olma hedefiniz kurumumuz, hocalarımız ve sizinle ortak sorumluluğumuzdur.

Altı yıllık eğitiminiz boyunca her biri kendi alanında yetişmiş ulusal ve uluslararası deneyimleri olan seçkin öğretim üyesi kadromuzun gözetiminde eğitiminizi tamamlayacaksınız.

Eğitim-Öğretim müfredatımızda Entegre Tıp Eğitim Modeli (Kurul Sistemi) uygulanmaktadır. Tıp fakültemizde ders programları revize edilmiş 2020 Ulusal Çekirdek Eğitim Programına uygun olarak planlanmaktadır.

Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uygulanan eğitimin başlıca özelliği, Dönem I, II ve III’de derslerin disiplinlere dayalı verilmeyip konulara göre verilmesidir. Entegre sistem adı verilen bu eğitim düzeninde belirli bir konu; ilgili tüm anabilim dallarının, temel ve klinik bilimler dahil, uygun bir düzen içinde görev almasıyla yürütülmesidir. İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin birinci, ikinci ve üçüncü döneminde Anatomi, Histoloji, Fizyoloji / Biyofizik, Patoloji ve multidisipliner laboratuvarlarında yürütülmektedir.

Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin birinci, ikinci ve üçüncü döneminde (Faz 1) Öğrencilere tıp eğitiminin birinci döneminde esas olarak temel bilimler (Hücre, doku, sistemler, embriyoloji ve insan davranışları), ikinci ve üçüncü döneminde hastalıkların oluş mekanizmaları ve sistemlerin normal biyolojisi (yatay entegrasyon) ve fizyopatoloji, patoloji, farmakoloji ve klinik bilimleri açısından ele alınmaktadır (Dikey entegrasyon).

Bu dönemden itibaren “İyi Hekimlik Uygulamaları” programı kapsamında Temel Hekimlik Uygulamaları ve Tıbbın Sosyal ve Bilimsel Bileşenleri koridorlarında bilgi, beceri ve tutum eğitimleri yürütülmektedir. Farklı eğitim yöntemleri birlikte uygulanmaktadır.

Tıp eğitiminin dördüncü ve beşinci dönemleri (Faz 2) klinik stajlardan oluşmaktadır ve stajlar da tıpkı sistemlerde olduğu gibi sendromik yaklaşımla bloklar şeklinde yapılmaktadır. Hasta servislerinde hastalar üzerindeki çalışmalar, klinik eğitimi ve derslere ek olarak seminer, probleme dayalı öğretim ve makalelerle yapılmaktadır.

Altıncı yıl mezuniyet öncesi internlik dönemidir (Faz 3). Bu dönemde öğrenciler öğretim üyeleri ve uzmanların denetiminde sorumluluk alarak öğrendiklerinin birlikte uygulamasını yaparak kendilerini hekimliğe hazırlarlar.

Bu süreç içerisinde ilk üç yıl üniversite kampüsümüzün yeni binası içerisinde bulunan modern derslik ve son teknoloji ile donatılan ve öğrencilerimizin her birinin tam kapasite ile yararlanabileceği laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz donanımlı simülasyon laboratuvarımızda klinik öncesi beceri tutum ve davranış eğitimleri almaktadır. Öğrencilerimiz 4 ve 5. sınıflarda klinik stajları, internlik döneminde hasta başı eğitimleri ile teorik dersleri küçük gruplar halinde üniversitemizin kendi bünyesinde yer alan 450 yataklı modern, tanı ve teşhis sistemleriyle donatılmış ve 18 ameliyathane ile birlikte bir de hibrit ameliyathaneye sahip olan üniversite hastanemizde (Medicine Hospital) gerçekleştirilmektedir.

Yaşam boyu devam edecek olan bu güzel yolculukta başarılar diliyorum.

Prof. Dr.
Tıp Fakültesi Dekanı

TEL:

1201 (Dahili)