Menü

Tıp Fakültesi (Türkçe/İngilizce)

Laboratuvarlar

Klinik öncesi dönem, vücudun normal yapı ve işlev bilgisi, fizyopatolojik mekanizmalar, klinik semiyoloji, iletişim ve temel mesleki beceriler, kanıta dayalı tıp bilgi ve becerilerini kuramsal ve uygulamalı dersler ile kazandırarak öğrencileri klinik eğitime hazırlamayı amaçlamaktadır.

Araştırma Laboratuvarları

Hücre ve Doku Kültürü Laboratuvarı

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı

Pratik Eğitim Laboratuvarları

Multidisipliner Öğrenci Eğitimi Laboratuvarı

Tıbbi Beceri Laboratuvarı

Anatomi Eğitim ve Diseksiyon Laboratuvarı

Histoloji ve Patoloji Laboratuvarı

Simüle Hasta ve Cerrahi Laboratuvarı