Menü

Tıp Fakültesi (Türkçe/İngilizce)

Eğitim Komisyonu

Fakülte Eğitim Komisyonu üyelerimiz aşağıda listelenmiştir.

Komisyonun Görevleri:

¬ Fakültemiz anabilim dallarında ders planlarının ve ders bilgi formlarının düzenlenmesi ile ilgili işleri yürütmek,

¬ Kurul sınavlarında sorulacak soruların incelenmesi, toplanması ve kontrolü,

¬ Ölçme –değerlendirme yöntemlerinin uygulanması,

¬ Teorik ve Pratik sınavların yönetmelik ve yönergeye uygun bir biçimde denetlenmesi ve uygulanması

¬ Ders planlarındaki değişikliklerin uygunluğunu, yeni açılacak olan derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarının uygunluğunu, mevcut derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarında yapılan güncellemelerin uygunluğunu denetlemek.

¬ Komisyon, İntibak Komisyonunun görevi içerisinde olan ve “İstanbul Atlas Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi” çerçevesinde öğrencinin almış olduğu dersleri inceler. Komisyon, inceleme sonucunda muaf sayılması gereken ve tekrar alınması gereken dersleri belirttiği tutanağı Dekanlık sekreterliğine iletir.

Prof. Dr.
Tıp Fakültesi Dekanı

TEL:

1201 (Dahili)
Doç. Dr.
Tıp Fakültesi Dekan YardımcısıTıp Fakültesi Öğretim Üyesi

TEL:

1201 (Dahili)
Prof. Dr.
Fizyoloji Ana Bilim Dalı BaşkanıTıp Fakültesi Öğretim Üyesi

TEL:

1215 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Tıp Fakültesi Öğretim ÜyesiTıp Fakültesi Eğitim Komisyonu Dönem 3 Koordinatörü

TEL:

1204 (Dahili)
Tıp Fakültesi Öğretim ÜyesiTıp Fakültesi Eğitim Komisyonu Dönem 3 İngilizce Koordinatörü

TEL:

1212 (Dahili)
Doç. Dr.
Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı Öğretim ÜyesiTıp Fakültesi Öğretim ÜyesiTıp Fakültesi Eğitim Komisyonu Dönem 2 İngilizce Koordinatörü

TEL:

1217 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Tıp Fakültesi Öğretim ÜyesiTıp Fakültesi Eğitim Komisyonu Dönem 2 KoordinatörüErasmus+ Kurum Koordinatör YardımcısıTıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

TEL:

1207 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Tıp Fakültesi Öğretim ÜyesiTıbbi Biyokimya Yüksek Lisans Programı Öğretim ÜyesiTıp Fakültesi Eğitim Komisyonu Dönem 1 İngilizce Koordinatörü

TEL:

1214 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Tıp Fakültesi Öğretim ÜyesiTıp Fakültesi Eğitim Komisyonu Dönem 1 KoordinatörüErasmus+ Kurum Koordinatör Yardımcısı

TEL:

1211 (Dahili)