Menü

Tıp Fakültesi (Türkçe/İngilizce)

Fakülte Hakkında

İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi bilim ve araştırmaya dayalı çağdaş tıp uygulamaları yaklaşımı, dinamik ve yenilikçi bir eğitim anlayışını yansıtır.

Toplumun ve insanların sağlık sorunları ile mücadeleye kendini adamış, yaşam boyu öğrenmeye ve gelişime açık, araştırmacı yönleriyle tıp alanında geleceğe yön verecek hekim ve bilim insanı yetiştirmek için tasarlanan entegre eğitim programımız güncel bilgi ve yöntemlerle geliştirilmiştir.

İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi bilim ve araştırmaya dayalı çağdaş tıp uygulamaları yaklaşımı, dinamik ve yenilikçi bir eğitim anlayışını yansıtır. Eğitim programımız, sağlık sorunlarına öncelik verebilecek ve bilimsel bilgi birikimi yoluyla bunlarla başa çıkmak için çözümler üretebilecek insan odaklı doktorlar yetiştirmeye teşvik etmeye odaklanmaktadır.

İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları, bilim dünyası ile ulusal ve uluslararası iletişim kurarak, son gelişmeleri gözlemleyerek ve yeni tıp teknolojisine hâkim olarak tıp dünyasına önemli katkılar sağlayabilecek imkânlara sahip ve sağlam bir bilinç düzeyine ek olarak terapötik ekipmanın kullanılmasına da hâkim olacak şekilde öğrenci yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Hekimlik mesleği, birey ve toplumun sağlığını korumayı, sağlığı bozulan insanlara yaşam kalitesini yeniden kazandırmayı ve yükseltmeyi amaçlayan onurlu bir meslektir. Tıp Fakültemizde uygulanacak eğitim sistemi entegre tıp eğitim sistemidir. Bu eğitim modeli,  bir sistem içerisinde yer alan doku ve organların anatomik yapıları, fizyolojik özellikleri, histolojik yapısı ve embriyolojik gelişim süreçleri ile diğer tüm derslerin birbiriyle entegre edilerek öğretilmesi esasına dayanır. Öğrenci böylece bir sistemin içinde yer alan doku ve organların yapılarını, çalışma özelliklerini, hastalıkları ve tedavi yollarını bir bütün olarak öğrenmiş olur. Tıp eğitimi temel tıp bilimleri ve klinik bilimler olmak üzere iki ayrı ana bölümde gerçekleştirilecektir. Temel tıp bilimleri dersleri üniversitemizin yeni ve modern binası içerisinde bulunan modern derslik ve donanımlı laboratuvarlarda gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz donanımlı simülasyon laboratuvarımızda klinik öncesi beceri, tutum ve davranış eğitimlerini alacaklardır. Temel tıp bilimlerinde eğitim, birinci yıldan başlayarak içerisinde birbirine konu olarak yakın olan derslerin bir bütününü kapsayan “kurullardan” oluşacaktır. Kurul içerisinde yer alan dersler tıp ve sağlık alanında güncel temel tıp bilgilerini ve laboratuvar uygulamalarını içermektedir.

Klinik bilimlerde ise, hem teorik hem de hasta başı eğitimler üniversitemizin kendisine ait 400 yataklı modern hastanesinde ve konusunda yetkin öğretim üyeleri tarafında verilecektir. Büyük ve küçük stajların tamamı yine üniversite hastanemizde deneyimli yetkin öğretim üyelerimizce verilecektir.

Altı yıllık eğitim süreciniz boyunca sizlerden sadece mevcut tıp bilgilerini öğrenip hastalarda uygulamayı değil aynı zamanda yeni araştırmalarla tıp bilimine ülkemiz adına katkıda bulunmanızı beklemekteyiz. Öğrencilerimiz, üniversitemizden mezun olduklarında sadece iyi birer hekim olarak değil, aynı zamanda araştırma yapabilen ve araştırma sonuçlarını klinikle sentezleyebilen aktif bilim insanı vasfını da kazanmış olarak meslek hayatına başlayacaklardır.

Bizler, yönetici ve öğretim üyeleri olarak öğrencilerimizin şeffaf, katılımcı, değişime ve yenililere açık, özgüvenli, analiz ve sentez yapma yeteneği kazanmış hekimler olarak mezun olmalarını hedefliyoruz.