Menü

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı

Tezsiz
Türkçe
Yapılan çalışmalarda, doğumdan itibaren bireyin beslenme şeklinin bazı kronik hastalıkların oluşma riskini arttırabileceği ortaya koyulmuştur. Çocuk ölümlerine neden olan birçok hastalığın temelindeki asıl sorun da beslenme yetersizliği olarak görülmektedir.

Program Hakkında

Tüm bu nedenlerden ötürü döllenmeden başlayarak yaşamın her döneminde organizmanın anatomik, fizyolojik ve psikolojik özelliklerinin bilinmesi, bu doğrultuda beslenme ilkelerinin uygulatılması ve daha erken yaşlarda doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması çok önemlidir. Bunların yanında hastalık ve sağlık durumlarında bireyler ve gruplar için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda beslenme planlarının yapılmasını, hastaya ve hastalığa özel diyetlerin geliştirilmesini ve düzenlenmesini sağlayan, bu diyetlerin uygun şekilde hazırlanmasının denetimini yapabilen özgürlükçü, bilimsel, bağımsız düşünebilen, etik değerlere bağlı ve alanındaki yenilikleri izleyen diyetisyenler yetiştirmek amacıyla İstanbul Atlas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı oluşturulmuştur. Bu doğrultuda Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı; diyetetik biliminin ışığında öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programının eğitim ve öğretim programında yer alan dersler ve içerikleri, beslenme ve diyetetik alanında yapılan bilimsel ve güncel araştırmalarda ortaya koyulmuş yeni bilgilerle sürekli yenilenmektedir. Bu programda yer alan dersler, alanlarında başarılarını kanıtlamış deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

İstanbul Atlas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

Akademik Kadro

Beslenme ve Diyetetik Bölümü BaşkanıBeslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı

TEL:

1510 (Dahili)
Doç. Dr.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1524 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı Öğretim ÜyesiBeslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim ÜyesiDiyaliz Programı Öğretim Üyesi

TEL:

1701 (Dahili)