Menü

Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans Programı

Tezli
Türkçe
İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programının amacı; Biyokimya ve ilgili bilimlerdeki bilgileri derinleştirmek ve genişletmek, ve biyokimyanın kazanımlarını ve perspektiflerini anlamaktır.

Program Hakkında

Program, bilimsel fikirlerin yaratıcı bir şekilde geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli olan modern yöntem ve teknolojileri bilmek ve anlamak için gereken araştırma becerilerini sağlar. Ülkemizin gelişmiş toplumlar arasında yerini alması için bilimsel vizyonunu ilerletmeyi, küresel kapsamda çalışmalar gerçekleştirmeyi, dünya insanlarına bilim ve teknoloji alanlarında katkı sağlamayı temel prensip edinen üniversitemiz, her alanda yüksek hedeflere sahip olan kültürlü, çağdaş, özgüveni yüksek, sosyal yaşamında başarılı ve evrensel değerlere bağlı bilim insanı yetiştirme gayesindedir.

Biyokimya alanında yüksek lisans derecesine sahip bir kişi, bağımsız bilimsel araştırma için gerekli biyokimya bilgisine sahiptir, deneysel biyokimya ve ilgili bilimlerin modern yöntem ve teknolojilerini in vivo, in vitro ve in silico olarak kullanabilir ve farklı bilimlerin bilgilerini entegre etme, biyokimya ve ilgili bilimlerin yöntem ve teknolojilerini araştırma ve pratik çalışmalarda uygulama becerisine sahiptir. Uygun araştırma yöntemlerini seçebilir ve bu yöntemlerle elde edilen sonuçları makul bir şekilde yorumlayabilir, disiplinler arası alanlarda çalışabilir ve araştırmayla ilgili problemlerin çözümünde farklı bilimsel alanlardaki bilgileri kullanabilir, analitik ve yenilikçi düşünmeyi gerektiren araştırma ve uygulama çalışmaları yapabilir, biyokimya ve ilgili alanlarda araştırma planlayabilir ve yürütebilir. Program, öğrencilere aldıkları kararlardan sorumlu olma, biyokimya ve ilgili bilim alanlarındaki en son yenilikleri eleştirel olarak değerlendirme, bilgi ve becerilerini geliştirme ve güncelleme yeteneği kazandırır.

Akademik Kadro

Prof. Dr.
Tıp Fakültesi Öğretim ÜyesiLisansüstü Eğitim Enstitüsü MüdürüTıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı

TEL:

1213 (Dahili)
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

TEL:

1209 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Tıp Fakültesi Öğretim ÜyesiTıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğretim Üyesi

TEL:

1201 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Tıp Fakültesi Öğretim ÜyesiTıbbi Biyokimya Yüksek Lisans Programı Öğretim ÜyesiTıp Fakültesi Eğitim Komisyonu Dönem 1 İngilizce Koordinatörü

TEL:

1214 (Dahili)