Menü

Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Tezli
İngilizce
Atlas Üniversitesi Bilgi Teknolojileri (Tezli) Yüksek Lisans Programı; bilgi teknolojileri alanında iş dünyasının ihtiyaç duyduğu teknolojileri öğrencilere sunmak üzere tasarlanmıştır.

Program Hakkında

Programın temel amacı; bilgi teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyen kişilerin teknik ve yönetsel bilgi edinmelerini ve bu bilgiyi iş süreçlerinde kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak bilgi teknolojilerinin temeli olan matematik, algoritma, bilgisayar ağları ve işletim sistemleri derslerinin yanı sıra büyük veri sistemleri ve analitiği, makine öğrenme, yapay zekâ, derin öğrenme ve doğal dil işleme gibi veri odaklı yeni gelişen teknolojileri temel alan dersler planlanmıştır. Müfredat; yapay sinir ağları ve genetik kodlama gibi konulara temel oluşturması bakımından, temel genetik konularını içeren bir ders ile zenginleştirilmiştir. Bilgi güvenliği ve şifreleme gibi daha spesifik alanları içeren “Special Topics in Information Technologies” dersi ilgilerine hitap etmek üzere planlanmıştır. Yüksek lisans tezi kapsamında ise öğrenci, kariyer odaklı akademik çalışma yapmaya teşvik edilmektedir.

Programın hedef kitlesini; en az lisans derecesine sahip olan ve bilgi teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyen kişiler oluşturmaktadır. Programa kabul edilen ancak bilgi teknolojileri ile ilgili bir alanda lisans ya da lisansüstü derecesi olmayan öğrenciler, daha önce aldıkları dersler dikkate alınarak, temel matematik ve programlama derslerinin verildiği bir yıl süreli bir bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Mezuniyet için en az 21 krediyi tamamlayacak şekilde seminer dersi ile birlikte en az 4’ü zorunlu olmak üzere toplam en az 8 dersin başarı ile tamamlanması gerekmektedir.

Atlas Üniversitesi olarak büyümekte olan uzman kadromuz ile kariyer yolculuğunuzda size her daim destek olmaktan mutluluk duyacağız.

Akademik Kadro

Prof. Dr.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1401 (Dahili)
Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı (İngilizce) Öğretim ÜyesiBilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1311 (Dahili)
Prof. Dr.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce) BaşkanıElektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı

TEL:

1323 (Dahili)
Prof. Dr.
Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı (İngilizce) Öğretim ÜyesiBilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1316 (Dahili)
Prof. Dr.
Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (İngilizce) Öğretim ÜyesiYazılım Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Öğretim Üyesi

TEL:

1319 (Dahili)
Doç. Dr.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim ÜyesiBilgi Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkanı

TEL:

1321 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Öğretim Üyesi

TEL:

1312 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BaşkanıBilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim ÜyesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı

TEL:

1306 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı (İngilizce) Öğretim ÜyesiBilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (İngilizce) Öğretim ÜyesiYazılım Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Bölüm Başkanı

TEL:

1310 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı (İngilizce) Öğretim ÜyesiBilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1201 (Dahili)