Menü

Ergoterapi Yüksek Lisans Programı

Tezli
Türkçe
Rehabilitasyon alanının bir parçası olarak ergoterapi, sağlığı ve refahı aktiviteler yoluyla geliştiren ve pek çok farklı tıp alanına katkı sağlayan kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.

Program Hakkında

Ergoterapide birincil amaç, insanların günlük yaşam aktivitelerine aktif katılmalarını sağlamaktır.

Ergoterapi Bölümü Yüksek Lisans Programının hedefi; herhangi bir nedenle günlük yaşama katılmada problem yaşayan bireyler veya grupların ihtiyaçlarını doğru şekilde analiz edebilen, güncel bilimsel bilgiye ulaşabilen ve çözüm için kanıta dayalı yaklaşımlar ışığında yenilikçi uygulamalar tasarlayarak dezavantajlı bireylerin veya grupların sağlığını ve refahını geliştiren, ergoterapi alanında uluslararası standartlarda yeni araştırmalar geliştirebilen, araştırma ve bilgi edinme yollarına hâkim, bilgiyi yorumlayabilen, harmanladığı bilgileri sunma becerileri kazanan ve mesleki bilgileri paylaşmayı prensip edinmiş olan, farklı disiplinlerle çalışabilen, kendi becerilerinin farkında, etkili iletişim ile mesleki becerilerini ve yetkinliklerini doğru şekilde aktarabilen, yaşam boyu öğrenme ilkeleri ile hareket ederek müdahale ve araştırma becerileri geliştirebilen ve etik kuralları çok iyi bilen ve uygulayan nitelikli uzmanlar yetiştirmektir.

Ergoterapi Bölümü Yüksek Lisans Programının eğitim ve öğretim programında yer alan dersler ve içerikleri, alana ait güncel bilimsel kaynaklar referans alınarak hazırlanmakta ve yeni bilgiler ışığında düzenli olarak güncellenmektedir. Programa ait dersler, her biri alanında deneyime sahip başarılı öğretim üyeleri tarafından, öğrenci katılımı ve gelişimini teşvik eden interaktif dersler aracılığıyla yürütülmektedir.

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi
Ergoterapi Ana Bilim Dalı BaşkanıErgoterapi Bölümü Başkanı

TEL:

1508 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1546 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)