Menü

Tıbbi Farmakoloji Yüksek Lisans Programı

Tezli
Türkçe
Tıbbın çeşitli branşlarından ileri düzeyde farmakoloji ve klinik farmakoloji bilgisine sahip olmalarını sağlamak üzere eğitimi verme hedefiyle açılan programımızda; bilgiye ulaşabilme, araştırma yapabilme, deney planlayabilme, problem çözebilme, deney sonuçlarını yorumlayabilme, sunum yapabilme, farmakoloji ile ilgili konularda strateji geliştirebilme ve bilimsel etik değerlere bağlı kalabilme yetkinliklerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Program Hakkında

Tıbbın çeşitli branşlarından ileri düzeyde farmakoloji ve klinik farmakoloji bilgisine sahip olmalarını sağlamak üzere eğitimi verme hedefiyle açılan programımızda; bilgiye ulaşabilme, araştırma yapabilme, deney planlayabilme, problem çözebilme, deney sonuçlarını yorumlayabilme, sunum yapabilme, farmakoloji ile ilgili konularda strateji geliştirebilme ve bilimsel etik değerlere bağlı kalabilme yetkinliklerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Tıbbi Farmakoloji alanında yüksek lisans programı ile yeterli bilgi birikimine sahip, nitelikli araştırma ve geliştirme yapabilen öğretim elemanı yetiştirmektedir. Araştırma alanları farmakoloji, klinik farmakoloji, farmakogenetik, farmakoepidemiyoloji, farmakovijilans, psikofarmakolojik deneysel yöntemler ve immünofarmakolojik teknikler olarak tanımlanmıştır.

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı eğitim ve öğretim müfredatı, Tıbbi Farmakoloji alanında yapılan bilimsel ve güncel araştırmalarda ortaya koyulmuş yeni bilgilerle sürekli yenilenmektedir. Bu programda yer alan dersler, ilgili alanda çalışan deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Tıbbi Farmakoloji” alanında yüksek lisans diploması verilir. Mezunlarımız isterlerse Tıbbi Farmakoloji anabilim dallarında doktora programına devam edebilir, üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilir ya da özel sağlık sektöründe çeşitli pozisyonlarda çalışmalarına devam edebilirler.

Akademik Kadro

Doç. Dr.
Tıp Fakültesi Öğretim ÜyesiTıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

TEL:

1208 (Dahili)
Tıp Fakültesi Öğretim ÜyesiTıp Fakültesi Eğitim Komisyonu Dönem 3 İngilizce Koordinatörü

TEL:

1212 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

TEL:

1201 (Dahili)