Menü

Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı

Tezli
Türkçe
İstanbul Atlas Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji yüksek lisans programında; adayların mikrobiyoloji alanında uluslararası standartlarda yetiştirilmesi, mezunların tıbbi mikrobiyoloji (bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji ve mikroorganizma genetiği, temel immünoloji, Mikroorganizma genetiği) alanında genel bilgi ve analiz-sentez yeteneği edinip mikrobiyoloji bakış açısına sahip olmalarını sağlamak, mikrobiyoloji alanında kullanılan bilimsel araştırma ve deney yöntemlerinin uygulanması konusunda da deneyim kazanmaları ve etik değerlere bağlı yetkin kişiler yetiştirilmesi amaçlanmaktır.

Program Hakkında

Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programında teorik bilgilerin verilmesinin yanı sıra, laboratuvar çalışmaları ile teknik becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir. Bilgiye ulaşabilme, araştırma yapabilme, deney planlayabilme, problem çözebilme, deney sonuçlarını yorumlayabilme, sunum yapabilme, mikrobiyoloji ile ilgili konularda strateji geliştirebilme yetilerini kazandırmaya dayalı bir eğitim modeli sunarak mikrobiyoloji yüksek lisans eğitimi sonunda uluslararası platformda tercih edilen, çağdaş, teknolojiyi kullanabilen ve modern tıbba destek sunacak düzeyde faaliyet sürdürebilen kişiler yetiştirmek tıbbi mikrobiyoloji yüksek lisans programımızın öncelikleri arasındadır.

Programın Kapsamı

İstanbul Atlas Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji yüksek lisans programında; derslikler ve laboratuvarlarda eğitim verilmektedir.

Eğitim öğretim dili Türkçe olup, yabancı uyruklu öğrenciler de programa kabul edilmektedir. Eğitim türü tam zamanlıdır.

Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı’na başvurular, İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılır. Başvuru ön koşullarını sağlayan öğrenciler, kendilerine bildirilen tarihte Anabilim Bilim Dalımızda yapılan mülakata ve yazılı sınava girerler. Öğrencilerin başarı puanları, yazılı sınav, mülakat, ALES-Yabancı Dil puanları ve benzeri değerlendirme kriterlerinin katkı paylarına göre belirlenir. 

Tezli Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programının AKTS kredisi 120 olup öğrenim süresi dört yarıyıldır. Bu programda alınması gereken tüm derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, kalan sürede tez danışmanı ile birlikte belirleyecekleri bir konuda tez hazırlamak ve yüksek lisans tezini jüri önünde savunmak zorundadır. Tez sınavında başarılı olan ve İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mezuniyet Koşullarını yerine getiren yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

Bu bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler, Genel bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji, immünoloji, mikrobiyal genetik ve biyoteknoloji alanlarında

genel bilgi sahibi olur ve bu alanlarda kullanılan laboratuvar yöntemlerini teorik ve pratik düzeyde öğrenir .

Yüksek lisans eğitimini almış öğrenciler doktora eğitimi ve akademik hayata hazır hale gelmektedirler. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz sağlık sektörünün AR-GE laboratuvarları, ilaç üretim, ilaç araştırmaları (kalite kontrol, klinik araştırma), tanı amaçlı ürün satış firmaları, sterilizasyon kontrolü gereken iş sahalarında ve benzeri birçok alanda çalışma imkanına sahip olmaktadır.

Akademik Kadro

Prof. Dr.
Tıp Fakültesi Dekanı

TEL:

1201 (Dahili)
Doç. Dr.
Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı Öğretim ÜyesiTıp Fakültesi Öğretim ÜyesiTıp Fakültesi Eğitim Komisyonu Dönem 2 İngilizce Koordinatörü

TEL:

1217 (Dahili)