Menü

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

Tezli
Türkçe
Günümüzde sağlık bilim ve teknolojilerindeki hızlı gelişmeler yaşam süresinin uzaması, cerrahi girişim gerektiren hasta sayısının artması ve bu doğrultuda cerrahi girişim sayılarının da artışına neden olarak gösterilmektedir.

Program Hakkında

Programın Amacı

Programın temel amacı, cerrahi hemşireliğine özgü bilimsel bilginin geliştirilmesine katkı sağlayan, kanıta dayalı uygulamaları çalışma alanlarına yansıtan, hasta bakımı, eğitim, araştırma ve yönetim hizmetleriyle cerrahi hemşireliğinin hizmet kalitesini yükselten, donanımlı ve nitelikli uzman hemşireler yetiştirmektir.

Program Hakkında

Günümüzde sağlık bilim ve teknolojilerindeki hızlı gelişmeler yaşam süresinin uzaması, cerrahi girişim gerektiren hasta sayısının artması ve bu doğrultuda cerrahi girişim sayılarının da artışına neden olarak gösterilmektedir.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı, hemşirelik lisans düzeyindeki mezunların, cerrahi hastalıkları hemşireliğine yönelik ileri düzey bilgi edinmelerini ve bu alanda bilimsel araştırma yapabilecek beceriyi kazanmalarını sağlamaktadır. Bu program sağlık hizmetlerinin sunumunda profesyonel hemşirelik rollerindeki gelişmeler ile cerrahi hastalıklarına yönelik güncel kanıta dayalı bilgi ve uygulamalar doğrultusunda, alanda daha fazla uzman hemşire ile hizmet verilmesini amaçlar.

Üniversitemiz bünyesinde Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programının açılması, ülkemizde cerrahi hemşireliği uzmanlık alanında gereksinim duyulan, kanıt temelli, etik ilkelerin benimsendiği bakım verici, savunucu, eğitici, araştırıcı, yönetici, karar verici, rehabilite edici ve danışman rollerini yürüten uzman cerrahi hemşire istihdamına katkı sağlaması açısından ulusal bir öneme sahiptir.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programının eğitim ve öğretim programında yer alan dersler ve içerikleri, cerrahi hemşireliği alanında yapılan bilimsel ve güncel araştırmalar sonuçları doğrultusunda sürekli yeni bilgiler ile yenilenmektedir. Bu programda yer alan dersler, alanlarında başarılarını kanıtlamış deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Akademik Kadro

Prof. Dr.
Hemşirelik Bölümü BaşkanıHemşirelik Ana Bilim Dalı Başkanı

TEL:

1519 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Doktora Programı Öğretim ÜyesiHemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1525 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Doktora Programı Öğretim ÜyesiHemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1511 (Dahili)