Menü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı

Tezli
Türkçe
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki öncelikli hedefler; ağrıyı gidermek, bireylerin fiziksel aktivite seviyesini ve yaşam kalitesini arttırmak, koruyucu rehabilitasyonu yaygınlaştırmak ve sağlık hizmetleriyle ilgili politikaların oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

Program Hakkında

İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı; fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki bilimsel çalışmaları takip eden, yorumlayan ve mesleğinde uygulayan, bilimsel bir araştırma kurgulama ve yürütme yeteneğine sahip, etik değerleri en üstte tutan, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, ülkemizde ve dünyada fizyoterapi ve rehabilitasyon bilimine yönelik mevcut sorunlarını tartışabilen ve uygun çözüm önerileri sunabilen uzman fizyoterapistler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrencilere, zorunlu derslere ek olarak ilgi alanlarına göre ders seçebilme, tez planlama ve uzmanlaşma imkânı sunulmaktadır.

Programa ait dersler; bilgiyi paylaşan ve sorgulayan, profesyonel, etik değerlere sahip, iletişim becerileri güçlü ve alanında tecrübeli üstün nitelikli öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

Programı tamamlayan fizyoterapistler “bilim uzmanı” unvanı alırlar. Aldıkları eğitimle fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında donanım sahibi olan mezunlar, oldukça geniş bir istihdam imkânına sahiptir. Kamuda ve özel sektörde klinik çalışma yapabilir; çeşitli üniversitelerde akademisyenlik görevinde de bulunabilirler. Bunların yanında yurt içinde veya yurt dışında çeşitli üniversitelerde ve araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler ve ilgili doktora programlarına başvurabilirler.

Akademik Kadro

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı BaşkanıFizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı

TEL:

1522 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1537 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1518 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim ÜyesiTıp Fakültesi Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)