Menü

İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

Tezli
Türkçe
Hemşireliğin en yaygın uygulama alanı olan iç hastalıkları hemşireliği günümüzde sağlık bilim ve teknolojilerindeki ilerlemelerin yanı sıra toplumsal ihtiyaçların da artışı ile öncelikli hemşirelik uzmanlık alanı olarak tercih edilmektedir.

Program Hakkında

Programın Amacı:

İç hastalıkları hemşireliği kapsamına giren sağlık sorunlarından korunma, erken tanılama ve hastalık durumunda etkin tedavi ve yönetimini sağlamak için gerekli olan ileri düzeydeki bilgi ve beceriyi kazanan, yeni hemşirelik yaklaşımları geliştirebilecek yeterliğe ulaşan, alanıyla ilgili araştırma yapan, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere katılan, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen uzman hemşireler yetiştirmektir.

Program Hakkında:

Günümüzde değişen sağlık gereksinimleri, sağlık hizmetleri sunumuna ve böylece profesyonel sağlık ekibinin üyesi olan hemşirelere olan ihtiyacı da artırmaktadır. Sağlık ve teknoloji alanındaki gelişmeler sonucunda hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi mümkün olmakla birlikte özellikle kronik hastalıklar ve yaşlanma ile ilişkili sağlık sorunları da  artmaktadır. Bu doğrultuda toplumun artan sağlık gereksinimlerinin karşılanmasında, ileri mesleki bilgi ve beceriye sahip, bağımsız karar alabilen, sorun çözebilen, bilgi üretebilen, mesleki değerleri ve duyarlılıkları yüksek, araştırabilen ve elde ettiği bilgiyi kullanabilen iç hastalıkları hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşirelere gereksinim duyulmaktadır. Bu program mezunlarına iç hastalıkları hemşireliği ile ilgili yetkinlikleri kazandırmayı hedeflemektedir.

İç hastalıkları hemşireliği başta diyabet, onkoloji, nöroloji, yoğun bakım, kardiyoloji, hematoloji, endokrinoloji, enfeksiyon hastalıkları gibi pek çok alanda uzmanlığı barındıran özel bir alandır. İç hastalıkları hemşireliği yüksek lisans programında temel hemşirelik rollerinin yanısıra, sağlık araştırmaları, danışmanlık hizmetleri, sağlık eğitim programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, iç hastalıkları hemşireliğine özgü uygulamalarını kanıta dayandırabilecek nitelikte profesyonellerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. İç hastalıkları hemşireliği lisansüstü eğitimiyle kazanılan bilgi ve beceriler hemşirelere mesleki felsefe, bilime dayalı çalışma, bakım modellerini klinik alanda doğru kullanma becerisi kazandırırken, programı tamamlayan hemşire aynı zamanda aldığı eğitim doğrultusunda klinikte değişim için liderlik rolünü de üstlenebilecektir.

Üniversitemiz Lisansüstü  Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programında bu temel ilkeler ve hedefler doğrultusunda eğitim verilmektedir. Ulusal ve uluslararası eğitim standartlarına uygun olarak yapılandırılmış dersler aktif öğretim yöntemleri ve klinik eğitimler ile güçlendirilmektedir. Programda görev alan öğretim kadrosu iç hastalıkları hemşireliği alanında önemli çalışmalar yürüten ve alanında liderlik eden öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

Akademik Kadro

İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı BaşkanıHemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1521 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1509 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1545 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1547 (Dahili)