Menü

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Tezli
İngilizce
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programımız, öğrencinin üretim, hizmet, finans, pazarlama gibi Endüstri Mühendisliği alanlarında hem bugünün hem de geleceğin teknolojileri ile ilgili sistemlerin tasarlanması, yürütülmesi ve iyileştirilmesine yönelik bilgi, beceri ve sorun çözme yeteneğini geliştirmesini amaçlar.

Program Hakkında

Başvuru ve Kabul Koşulları

Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; başvurdukları puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES ve ingilizce dil yeterlilik puanına sahip olmaları gerekir. Yabancı dil puanı senato tarafından belirlenir.

Adayın ALES puanı, ingilizce dil yeterlilik puanı, genel not ortalaması ve mülakat puanı dikkate alınarak kabul gerçekleştirilir.

Eğitim Süreci

Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

Akademik Kadro

Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Öğretim ÜyesiTeknoloji ve İnovasyon Ana Bilim Dalı Başkanı

TEL:

1302 (Dahili)
Prof. Dr.
Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Öğretim Üyesi

TEL:

1318 (Dahili)
Prof. Dr.
Rektör YardımcısıEndüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Öğretim Üyesi

TEL:

1014 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) BaşkanıEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı

TEL:

1307 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Öğretim Üyesi

TEL:

1301 (Dahili)