Menü

Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı

Tezli
Türkçe
Dil ve konuşma terapisi; birbirini bütünleyen disiplinler arası (interdisipliner), çoklu disiplinli (multidisipliner) bağımsız ve uygulamalı bir bilim alanıdır.

Program Hakkında

Bu özelliğinden dolayı birçok tıp ve sağlık bölümleri ile iç içedir ve tanı/terapi süreçleri de ortak yürütülmektedir. Özellikle KBB ile ses bozuklukları; psikiyatri ve psikoloji ile kekemelik; plastik cerrahi ile dudak-damak yarıkları; ortodonti ile diş ve çene problemleri; odyoloji ile işitsel rehabilitasyon; nöroloji ile edinilmiş nörojenik dil bozuklukları (afazi) ve yutma problemleri birlikte takip edilmektedir.

Dil ve konuşma terapisi, ülkemizde yeni gelişmekte olan ancak birçok alanda duyulan ihtiyaç doğrultusunda geleceğin meslekleri arasında yerini alan ve otonomisi olan popüler bir meslek alanıdır. İstanbul Atlas Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı olarak amacımız; bilgiye ulaşma yollarını bilen, sorumluluk alabilen, mesleki uygulama becerisini geliştirmiş, yüksek muhakeme gücüne sahip, etik kurallar çerçevesinde mesleğini en iyi şekilde icra edebilen ve alanındaki yenilikleri izleyen uzman “dil ve konuşma terapistleri” yetiştirmektir. Fonetik, Akustik, Fonoloji, Psikodilbilim, Nörodilbilim, Kognitif Nörobilim, Klinik Dilbilim, Özel Eğitim Bilimleri dersleri ve bölümün ana dersleri olan Dil Bozuklukları (gecikmiş konuşma vb.), Konuşma Bozuklukları (kekemelik vb.) ve Ses ve Yutma Bozuklukları, alanında yetkin öğretim elemanları tarafından verilmektedir.

İstanbul Atlas Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı olarak klinik uygulamaya yönelik eğitimlerin ön planda olması amaçlanmaktadır. Vadi İstanbul Kampüsü içerisinde yer alan 500 metrekarelik alana kurulmuş ve son teknolojik cihazlar ile donatılmış Gecikmiş Dil Konuşma Laboratuvarı, Konuşma Sesi Bozuklukları Laboratuvarı, Akıcı Konuşma Bozuklukları Laboratuvarı, Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Laboratuvarı, Nörojenik Konuşma Bozuklukları Laboratuvarı, Ses Bozuklukları Laboratuvarı ve Yutma Bozuklukları Laboratuvarımız mevcuttur. Özel gereksinimli ya da farklı gelişen gruplarda (otizm spektrum bozukluğu, işitme engeli, zihinsel engel vb.) mevcut engele ek olarak dil ve konuşma güçlüğü de sıklıkla görülmektedir. Dolayısıyla hem tipik gelişim gösteren hem de özel gereksinimli bireylere dil ve konuşma terapisi hizmetlerinin sunulması ve öğrencilerimizin bu gruplar ile uygulama yapması sağlanacaktır. Ayrıca Atlas Üniversitesi Medicine Hastanesinde uygulama ve staj olanakları ile zengin bir mesleki deneyim fırsatı sunulacaktır. Laboratuvarlarımızın ve Hastanedeki kliniğimizin literatüre katkıda bulunacak araştırmalara ev sahipliği yapması ve yüksek lisansını bitiren öğrencilerin hem klinik hem akademik anlamda donanımlı hâle gelmiş olarak mezun olmaları hedeflenmiştir.

Akademik Kadro

Prof. Dr.
Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı Öğretim ÜyesiDil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Dil ve Konuşma Terapisi Ana Bilim Dalı BaşkanıDil ve Konuşma Terapisi Bölümü Başkanı

TEL:

1523 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğretim ÜyesiDil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Tıp Fakültesi Öğretim ÜyesiDil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi

Ümit DAŞDÖĞEN

Diğer Kurumlardan Ders Veren Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)