Menü

Teknoloji ve İnovasyon Yüksek Lisans Programı

Tezsiz
İngilizce
Dünyada artan rekabetle birlikte ülkeler inovasyonu artıracak politikalar geliştirmekte ve rekabet güçlerini artırmaya yönelik stratejik adımlar atmaktadırlar.

Program Hakkında

Bununla birlikte teknolojiyi üreten, güncel sorunlara çözümler geliştirebilen ve geleceğin yenilikçi teknolojilerine yönelik çalışmalar yürüten ülkelerin öne çıktığı görülmektedir. Günümüzde ülkelerin sosyal ve ekonomik ilerlemesi teknoloji yönetimini ve inovasyon yönetimini etkin bir şekilde yürütmesine bağlıdır. Teknolojik altyapının yanı sıra özellikle bu alanlarda yetişmiş insan gücünün önemi açıktır. Dünyadaki problemleri fark eden, bunlara yaratıcı çözümler üretebilen, uygun teknolojileri seçip doğru bileşenleri (insan, teknoloji, enerji, zaman, …) bir araya getirerek uygulayabilen, yaratıcı ve yenilikçi düşünen, girişimci ve sosyal becerileri güçlü ve teknolojik okuryazarlığı olan teknoloji ve inovasyon yönetimi alanında akademik eğitim almış kişilerin yetiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

İstanbul Atlas Üniversitesi’nin 2021-2025 stratejik planında yer alan “Girişimci ve yenilikçi üniversite ekosisteminde yer almak” stratejik amaçlarından biridir. Bu doğrultuda, açılan programla birlikte, teknoloji ve inovasyon yönetimi alanında bireylere, disiplinler arası bakış açısı kazandırmak, doğru stratejik planlamalar yapabilmek ve yönetebilmek için gerekli olacak temel bilgiler sunulacaktır. Ayrıca bireylerin özel sektörün teknoloji ve inovasyon stratejilerini tasarlayabilecek ve dönüştürebilecek düzeyde kavramsal ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları ve çalıştıkları sektörde ekiplerle birlikte bu stratejileri hayata geçirebilmelerini sağlayacak seviyede beceriler kazandırılacaktır.

Akademik Kadro

Prof. Dr.

Vedat COŞKUN

Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (İngilizce) Öğretim ÜyesiYazılım Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Öğretim Üyesi

TEL:

1319 (Dahili)
Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Öğretim ÜyesiTeknoloji ve İnovasyon Ana Bilim Dalı Başkanı

TEL:

1302 (Dahili)
Prof. Dr.
Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Öğretim Üyesi

TEL:

1318 (Dahili)
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Öğretim Üyesi

TEL:

1301 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) BaşkanıEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı

TEL:

1307 (Dahili)